DEN HAAG - Nog dit jaar moet er de gezamenlijke handelsmissie van Nederland en Vlaanderen komen. 

Dat heeft minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer geschreven.

De missie zal worden geleid door premier Mark Rutte en zijn Vlaamse ambtgenoot Kris Peeters.

In een rede voor de Nederlands-Belgische Vereniging in Brasschaat noemde Timmermans het voornemen maandag ''een blijk van waardering en gelijkwaardigheid tussen de regeringen van Nederland en Vlaanderen ''. De bestemming van de handelsmissie is nog niet bekend.

Vlaams-Nederlandse delta

De zuiderbuur is de tweede handelspartner van ons land. Ook op andere terreinen wordt tussen beide landen nauw samengewerkt, bijvoorbeeld bij de marine en op buitenlands politiek gebied. Daarnaast wil Timmermans met de Belgen ambassadegebouwen en -diensten gaan delen.

Volgens de minister vormen Nederland en Vlaanderen ''feitelijk een regio, de Vlaams-Nederlandse delta''. Zo wordt vanuit Azië of Latijs-Amerika naar ons gekeken, aldus Timmermans.