DEN HAAG - Aan het eerste gesprek met een betrokken provincie over het kabinetsplan om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken ''een positief gevoel'' overgehouden.

De bewindsman sprak maandag met bestuurders van Noord-Holland.

Volgens een zegsman van Plasterk was er ''een goede inhoudelijke gedachtewisseling'' met leden van de Provinciale Staten.

Noord-Holland heeft eerder aangegeven onder voorwaarden akkoord te gaan met een superprovincie.

Commisaris van de Koningin Johan Remkes van Noord-Holland uitte zich na afloop van het gesprek kritisch voor de microfoon van de NOS. Vraagtekens waren er onder meer bij het tempo van de fusie en de onderbouwing van het plan.

De minister wil de fusie rond hebben voor de volgende Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. Remkes is er nog niet van overtuigd dat zijn provincie binnen 2 jaar zal fuseren met Utrecht en Flevoland. \

Tempo

''De termijn van 2 jaar is uitermate krap, en dat ziet de minister zelf ook wel'', aldus Remkes. Volgens hem zal ''de minister een nadere visie op de inrichting van provinciaal bestuur moeten geven''. Ook roept Remkes Plasterk op een ''variabel schema'' uit te werken.

Op de besloten vergadering eerder op de dag met Gedeputeerde Staten wilde de woordvoerder niet ingaan.

Overleg

Plasterk overlegt tot 1 april met bestuurders, politici, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de drie betrokken provincies. Dinsdag spreekt hij met GS en PS van Utrecht.

Provinciale Staten van die provincie willen een referendum organiseren over de megaprovincie. Plasterk ontraadt het houden van een volksraadpleging over dit onderwerp, aldus de woordvoerder.