AMSTERDAM - Veertien woningcorporaties staan momenteel onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Dit heeft minister Blok (Wonen) maandag geschreven aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat er zorgen zijn over de financiële gezondheid van deze woningcorporaties. 

De betreffende woningcorporaties hebben een herstelplan ingediend bij het CFV, waarin bijvoorbeeld bezuinigen staan vastgesteld.

Het gaat onder meer om de corporaties Laurentius in Breda, De Key, Stadgenoot en Ymere in Amsterdam, Portaal in Baarn, Wooninvest in Leidschendam en ’t Heem in Tilburg. Ook woningcorporaties in Slochteren, Drimmelen, Zeist, Zaanstad, Waterland, Velsen en Zevenbergen staan onder toezicht.

Vestia

Veel woningcorporaties, zoals Vestia, zijn in de afgelopen jaren in de problemen gekomen door de handel in derivaten. Vestia en WSG zijn momenteel bezig met een saneringsoperatie, wat betekent dat deze corporaties hun woningen proberen te verkopen.

Volgens Blok blijkt uit de plannen van Vestia dat de corporatie niet of nauwelijks aan haar volkshuisvestelijke verplichtingen kan voldoen.

Mogelijk is een tweede saneringsplan nodig, maar voorlopig houdt Blok zich aan het hersteljaar dat voor de woningcorporatie is afgesproken en eindigt in mei dit jaar

Ook de Brabantse woningcorporatie WSG kan niet zelfstandig voortbestaan, zo werd eind vorig jaar al duidelijk.

Kritiek

De commissie-Hoekstra concludeerde vorige maand nog dat zowel het Centraal Fonds Volkshuisvesting als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie tekort is geschoten in het toezicht op woningcorporaties.

Zij hadden kunnen weten dat de handel in derivaten, waaraan het Zuid-Hollandse Vestia bijna ten onder ging, tot problemen kon leiden.

Volgens de commissie is het toezicht op de hele sector onvoldoende. De commissie raadt aan om het toezicht strenger te maken door onder meer een nieuwe inspectie volkshuisvesting op te richten. Hier wordt later dit jaar meer over duidelijk.