AMSTERDAM - De bonussen die zijn uitgekeerd aan de voormalige top van bank-verzekeraar SNS Reaal moeten worden teruggevorderd. 

Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom in het programma Eva Jinek op Zondag.

De 'dikke' bonussen die de bestuurders ontvingen zijn onterecht uitgekeerd, vindt Samsom. Met een nieuwe wet, de zogeheten 'claw back-regeling', hoopt de PvdA-leider dit geld terug te kunnen vorderen.

Of de top ook strafrechtelijk aangepakt kan worden betwijfelt Samsom. Volgens hem ligt dat wettelijk lastig.

Meevallers

De PvdA-leider wil wel dat consumenten meer in bescherming worden genomen. De verkoop van financiële producten die 'aantoonbaar slecht' zijn, moet verder aan banden worden gelegd.

SNS Reaal is vrijdag door de overheid genationaliseerd. Dat kost de schatkist 3,7 miljard. Samsom wilde niet speculeren of hierdoor dit jaar extra bezuinigd moet worden. Hij wees erop dat er ook meevallers zijn. Het kabinet hakt in het voorjaar de knoop door, als er nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau zijn.

Samsom liet zich niet uit over de EU-norm, die voorschrijft dat het begrotingstekort van de overheid hooguit 3 procent mag bedragen. Wel zei hij dat 'niets heilig' is.

Verloren jaren

Samsom zei verder dat de politiek de afgelopen tien jaar gefaald heeft door geen grote hervormingen door te voeren. Jaren geleden was al duidelijk dat een ingreep in de hypotheekrenteaftrek onvermijdelijk was, maar er gebeurde niets. Nu moeten allerlei pijnlijk maatregelen alsnog worden genomen, terwijl dat tijdens een economische crisis veel pijnlijker is, zei Samsom. Hij sprak van 'tien verloren jaren'.

De PvdA-leider riep zaterdag tijdens de besloten Bilderbergconferentie werkgevers en vakbonden op om 'het eigen gelijk ondergeschikt te maken' en een akkoord te sluiten met het kabinet. Ook de oppositie in de Kamer riep hij daartoe op.

Hij wil dat het kabinet alles op alles zet om geld vrij te maken voor een energiebesparingsfonds, dat kan zorgen voor meer werkgelegenheid in de bouw, zoals CDA en andere oppositiefracties willen. Dit plan werd eerder door de coalitie afgewezen wegens gebrek aan financiële dekking.

50Plus

Samsom zei ook dat fractieleider Henk Krol van 50Plus zijn beloften om ouderen erop vooruit te laten gaan, niet kan waarmaken. 50PLUS, nu twee zetels in de Tweede Kamer, is in de peilingen bezig aan een gestage opmars.

Volgens Samsom is het door de economische crisis onvermijdelijk dat iedereen de komende jaren inlevert. De PvdA-leider zei zich wel zorgen te maken over de koopkracht van ouderen.

Volgend jaar wil het kabinet iets extra’s doen voor de lagere inkomens, zo staat in het regeerakkoord. Daarvan zullen volgens Samsom ook veel ouderen profiteren.

Krol ontkende op Twitter dat hij heeft beloofd dat ouderen erop vooruit zullen gaan. "Samsom heeft mij beloftes horen doen die ik nooit heb gedaan.''