DEN HAAG - De SP wil Europese asielzoekerscentra. Die zouden landen rond de Middellandse Zee moeten ontlasten, omdat die het grootste deel van de asielaanvragen voor hun kiezen krijgen. 

Europarlementariër Dennis de Jong pleit hiervoor in een interview met Trouw zaterdag.

Nu is het zo dat het land waar de asielzoeker de EU binnenkomt, verantwoordelijk is voor de asielprocedure.

Maar landen als Griekenland en Malta kunnen volgens De Jong de stroom asielzoekers niet aan. De asielzoekers zijn hiervan de dupe, zegt de Europarlementariër. ''Mensen die een humanitaire ramp ontvluchten, zoals nu in Mali, hebben recht op een correcte behandeling''.

Verdelen

In het door De Jong beoogde systeem zorgen de lidstaten samen voor de screening van asielzoekers. Zij die mogen blijven worden over de lidstaten verdeeld.

''Het zou kunnen betekenen dat Nederland iets meer asielzoekers moet opnemen. Vanuit humanitair oogpunt is dat terecht'', aldus De Jong.