DEN HAAG - Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur moest donderdag onder druk van de Tweede Kamer flink door het stof.

Ze bood volmondig excuses aan, omdat een kritisch rapport over het aanbesteden van spooronderhoud door Prorail niet naar de Kamer was gestuurd.

Mansveld stelde dat haar voorganger Melanie Schultz van Haegen begin september opdracht had gegeven om het rapport - samen met drie andere stukken - aan de Kamer te verstrekken. Omdat er discussie onder de ambtenaren ontstond, is dat uiteindelijk niet gebeurd.

"Die discussies horen daar niet thuis, want er was een politiek akkoord op verzenden naar de Kamer", zei Mansveld, die zelf in november aantrad.

Berisping

De staatssecretaris zei op korte termijn een gesprek te gaan voeren met haar hoogste ambtenaar over de toekomst van de betrokken ambtenaren, die volgens haar in de fout zijn gegaan. Ze sloot disciplinaire maatregelen, zoals een berisping of ontslag, niet uit.

Dat bewindslieden zo hard afstand nemen van ambtenaren komt niet vaak voor. Mansveld erkende wel dat zij politiek verantwoordelijk is en daarom verontschuldigde ze zich voor de gang van zaken.

Ook heeft Mansveld maatregelen genomen om te voorkomen dat er nog eens stukken op het ministerie blijven liggen. Voortaan worden alle gevoelige notities binnen zes weken naar de Kamer gestuurd, beloofde de staatssecretaris. Ze kon geen garanties geven, maar stelde wel dat haar departement snapt dat dit niet te tolereren is en niet nogmaals mag gebeuren.

Schulz

De Kamer was blij met de excuses van Mansveld, maar wilde nog wel minister Schultz aan de tand voelen. Die werd daarom op stel en sprong naar de Kamer geroepen. Schultz gaf in de Kamer aan het ''onvergeeflijk'' te vinden dat haar ambtenaren een rapport niet naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, terwijl zij daartoe wel opdracht had gegeven. 

Twee afdelingen van het ministerie waren na de opdracht van Schultz met elkaar in discussie geraakt over wanneer het rapport verzonden moest worden. Er was volgens Schultz geen sprake van ruzie, maar van het heen en weer e-mailen over de handelwijze. ''Daarmee praat ik het niet goed, want ik vind het onvergeeflijk, maar er was geen ruzie.''

Schultz sprak verder van ''slecht werk'', waardoor de staatssecretaris antwoord heeft moeten geven op vragen van de Tweede Kamer terwijl ze niets van het kritische onderzoeksrapport over het aanbesteden van spooronderhoud wist.

Not amused

Controleren of alle opdrachten worden uitgevoerd, is volgens Schultz geen doen. ''Een organisatie is gebouwd op vertrouwen. Daarom zijn we nu ook not amused.''

Het rapport, waarin staat dat de manier van aanbesteden van spooronderhoud in de toekomst zou kunnen leiden tot brokken op het spoor, moet volgens Schultz in perspectief worden gezien. ''Dit was niet het belangrijkste rapport'', stelde ze. Bovendien was spoorbeheerder Prorail al bezig met het doorvoeren van verbeteringen en werd de minister tussentijds op de hoogte gehouden. Toch had het naar de Kamer gestuurd moeten worden, stelde ze.

Motie

Schultz en Mansveld krijgen van de oppositie een 'gele kaart' vanwege de blunders van de ambtenaren. De bewindslieden moeten voor 1 april orde op zaken stellen op hun departement, staat in een motie van PVV, SP, CDA, 50PLUS en GroenLinks.

''De staatssecretaris heeft, ook namens de minister, excuses gemaakt. Maar met dit excuus komen ze niet nog een keer weg'', stelde SP-Kamerlid Farshad Bashir. En Stientje van Veldhoven van D66: ''Dit is wat mijn fractie betreft een gele kaart''.

PVV-Kamerlid Machiel de Graaf diende de motie in. Er staat in dat de communicatie met de Kamer op korte termijn goed moet worden geregeld. Ook moeten de bewindslieden de Kamer daarover op de hoogte houden. Verder moet de Kamer horen hoe er voor wordt gezorgd dat fouten in de toekomst moeten worden voorkomen.

PvdA

Bashir besloot overigens niet over te gaan tot een motie van wantrouwen, wat hij eerder wel overwoog. Hij vindt het voldoende als de bewindslieden ''onder curatele'' komen te staan, zoals de motie volgens hem kan worden uitgelegd.

De oppositie riep coalitiepartijen VVD en PvdA op om de motie ook te steunen. VVD-Kamerlid Betty de Boer zei de motie te zullen steunen, als die niet zo wordt geïnterpreteerd als Bashir doet. Ze zei dat het niet meer mag gebeuren dat stukken niet naar de Kamer komen. ''Maar dat heeft de staatssecretaris eigenlijk al toegezegd'', stelde De Boer.

Ook de PvdA sloot zich bij de motie aan, zolang deze niet wordt uitgelegd als een motie van wantrouwen tegen de bewindslieden. Kamerlid Duco Hoogland had eerder op de dag al benadrukt dat het beter was geweest als de stukken eerder bij de Kamer terecht waren gekomen. Nu de rapporten alsnog zijn ontvangen, is de kous wat hem betreft af.