DEN HAAG - Als het kabinet op deze voet verder gaat komen de desastreuze werkloosheidscijfers van de jaren 80 in beeld. Dat zegt CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma tegen NU.nl. "Massawerkloosheid ligt op de loer."

In de jaren 80 liep het aantal werklozen op tot ruim 10 procent van de beroepsbevolking. Dit percentage ligt nu rond de 7 procent, maar stijgt snel. Volgens het CBS lag het aantal werklozen in oktober 2012 op 536 duizend mensen.

"Nederland staat er qua economische groei momenteel niet beter voor dan Spanje, Italië en Griekenland", stelt hij.

Volgens Buma kozen VVD en de PvdA in de formatie respectievelijk voor het op orde brengen van de overheidsfinanciën en voor het herverdelen van de lasten. "Er is niet gekozen voor de economie op orde brengen en dat wreekt zich nu, terwijl de rest van Europa uit het dal kruipt", stelt hij.

Banen

Het kabinet zou volgens Buma veel meer dan nu moeten inzetten op het creëren van banen en het verhogen van de bedrijfsinvesteringen. Hij roept premier Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher op om met grote spoed met een plan te komen.

"Asscher heeft wel opvattingen over hogere lonen, maar hij heeft maar één taak: banen scheppen. Dat is het sociale probleem van 2013", aldus Buma.

"Hij denkt dat als je de lonen verhoogt de koopkracht stijgt en iedereen rijk wordt, maar het gevolg is nog meer werkloosheid. Werkgevers kunnen immers de lonen niet meer betalen."

Hij zegt dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan Duitsland, alwaar tijdig is hervormd en waar de lonen gematigd werden.

Belasting

Het bijkomende effect van de hoge werkloosheid is volgens Buma dat er minder belasting binnenkomt en meer uitkeringen verstrekt moeten worden, waardoor de staatsschuld stijgt en Nederland de begrotingsregels alsnog niet kan naleven.

Buma stelt dat het kabinet zich misrekende toen het in november aantrad. "Ze dachten: als we wat maatregelen nemen dan neemt het vertrouwen wel weer toe. De vraag is of ze durven bij te sturen of door blijven koersen richting torenhoge werkloosheid."

Hij noemt de bezuinigingen op infrastructuur als voorbeeld waar het misgaat. Na de ophef over de inkomensafhankelijke zorgpremie werd 250 miljoen overgeheveld van infrastructuur naar de sociale zekerheid.

"Dat betekent alleen al 3500 banen in de infrastructuur die er aan gaan. Het enige wat ze ervoor terugkrijgen is een iets langere WW-uitkering. Terwijl het begint bij banen."

Buma zegt de maatregelen van het kabinet te zullen beoordelen op de bijdrage die ze leveren aan het versterken van de economie. Voor een aantal plannen zal het kabinet bij het CDA aan moeten kloppen voor steun, aangezien in de Eerste Kamer geen meerderheid bestaat voor VVD en PvdA.

Werklozen

Uitkeringsorganisatie UWV maakte deze week bekend te verwachten dat in 2013 het aantal banen met 85 duizend zal afnemen. Afgelopen jaar verdwenen al ongeveer 51 duizend banen, veel meer dan was verwacht. Vooral de banen in de bouw, de industrie en het openbaar bestuur staan onder druk.

De verwachting is dat in 2013 640.000 vacatures ontstaan en dat is het laagste niveau sinds de meting startte in 1997. Voor de economische crisis ontstonden jaarlijks ruim een miljoen vacatures.