DEN HAAG - Het kabinet gaat de koopkrachtproblemen van ouderen en andere groepen bespreken in zijn overleg met vakbonden en werkgevers.

 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat woensdag in de Tweede Kamer gezegd. Hij temperde echter meteen te verwachtingen.

Het kabinet heeft geen geld om grote categorieën te ontzien. ''Wat we aan de ene groep geven moeten we bij een andere weghalen.'' De minister sprak van ''een hard gelag''.

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer had het kabinet gevraagd ''schrijnende'' koopkrachtproblemen in het sociaal overleg aan te kaarten. Vooral voor ouderen met een klein pensioen (circa 10.000 euro per jaar) en ouders met gehandicapte kinderen vroeg ze extra aandacht.

Zwaar jaar

Asscher onderstreepte dat 2013 een zwaar jaar wordt. Het kabinet moet de overheidsfinanciën saneren en dat gaat bijna iedereen voelen.

Asscher beseft dat de koopkrachtplaatjes voor ouderen ''bepaald geen vetpot zijn''. De effecten komen vooral doordat pensioenfondsen door financiële problemen genoodzaakt zijn hun pensioenuitkeringen te verlagen.

Volgens Asscher heeft het kabinet wel geprobeerd de lagere inkomens zoveel mogelijk te ontzien. Hij bestreed de stelling van Kamerlid Pieter Heerma (CDA) dat iemand die tweemaal modaal verdient ook tot de middeninkomens gerekend moet worden.

Koopkracht

De Kamer debatteerde woensdag met Asscher en staatssecretaris Frans Weekers van Financiën over de koopkracht omdat er veel onrust is ontstaan over de eerste loonstrookjes van dit jaar. Vooral ouderen blijken fors in te leveren. Kamerleden worden overstelpt met boze e-mails.

Voor het debat stuurde Asscher een brief naar de Kamer waarin hij becijfert dat ouderen op wat langere termijn niet slechter af zijn dan andere categorieën. De oppositie vindt dat hij zich er te makkelijk vanaf maakt. SP, GroenLinks en PVV drongen erop aan bezuinigingsmaatregelen te schrappen.

Ouderen

De inkomensachteruitgang van ouderen wordt voor een flink deel veroorzaakt door een fiscale wet om de loonstrookjes te vereenvoudigen. Weekers wees erop dat de Kamer daar in de vorige kabinetsperiode mee heeft ingestemd en dat de koopkrachteffecten toen volop bekend waren.

Bovendien hebben veel mensen ook voordeel van deze wet. ''Er zijn winnaars en verliezers. Laten we niet doen of we dat niet wisten'', zei Weekers. Hij is bereid de effecten nader in kaart te brengen. Maar het compenseren ervan kan alleen ''met een hele grote zak geld''.

Asscher beloofde de Kamer dat het kabinet bij het opstellen van de begroting voor 2014 zal proberen rekening te houden met de groepen die dit jaar al zwaar zijn gepakt. Indien mogelijk worden zij dan ontzien.