DEN HAAG - De Tweede Kamer wil snel met staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) praten over de gevolgen van de nieuwe regels voor de eigen bijdrage van ouderen en gehandicapten in een instelling.

Van Rijn op zijn beurt liet dinsdag weten dat hij begrijpt dat de Kamer ,,de effecten bij sommige mensen problematisch vindt''. Hij wil van de Kamer horen welke gevolgen de partijen precies ongewenst vinden.

De bewindsman wijst er in zijn brief op dat de Kamerleden in 2012 het voorstel voor deze nieuwe regeling unaniem steunden en dat er dus bewust is gekozen om, naast het inkomen ook het vermogen te betrekken bij het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage aan de kosten van de zorg. Tot eind 2012 gold een vermogensheffing van 4 procent die nu is verhoogd naar 12 procent.

Pensioen

Daarbij geeft hij aan dat per maand hooguit een eigen bijdrage van 2189,20 euro kan gelden en dat de eigen bijdrage omlaag gaat zodra bijvoorbeeld het pensioen daalt.

Ouderen die nog met een niet-verkocht huis zitten, merken pas na 4 jaar dat de waarde ervan gedeeltelijk meetelt voor de eigen bijdrage. En zolang de partner nog in het huis woont, telt het pand niet mee voor de hoogte van de eigen bijdrage, schrijft Van Rijn de Kamer.

Politieke partijen

Ouderenbond ANBO en diverse politieke partijen trokken afgelopen week aan de bel na signalen dat de eigen bijdrage voor tienduizenden mensen in bijvoorbeeld bejaardenhuizen veel hoger uitvalt, omdat de eigen bijdrage op het inkomen en op een hoger deel van het eigen vermogen wordt gebaseerd. ANBO stelde dat sommige mensen de eigen bijdrage van 1000 euro per maand zien verdubbelen.

Volgens Van Rijn heeft uitvoeringsinstantie CAK zo'n 4000 te hoge beschikkingen gestuurd en hebben ANBO en CAK daar inmiddels over gesproken. De brieven met gecorrigeerde bedragen zijn inmiddels verstuurd. Volgens de bewindsman zijn behalve deze fout geen andere missers gevonden in de CAK-berekening van de eigen bijdrage.