BEATRIX DEN HAAG - Willem-Alexander wordt op het moment dat hij koning wordt, ook voorzitter van de Raad van State. 

Dat heeft de RVD laten weten. De Raad van State is het belangrijkste adviesorgaan van de regering.

Het voorzitterschap van de Raad van State gaat van rechtswege over van Hare Majesteit de Koningin op Zijne Majesteit de Koning.

De Prins van Oranje heeft sinds zijn 18e verjaardag, het moment waarop hij meerderjarig werd, van rechtswege zitting in de (afdeling Advisering van de) Raad van State.

Prinses Máxima heeft sinds 1 oktober 2004 zitting in de (afdeling Advisering van de) Raad van State. Ook Prinses Catharina-Amalia zal vanaf haar 18e verjaardag zitting hebben in de (afdeling Advisering van de) Raad van State.

Alles over de troonswisseling in ons dossier