AMSTERDAM - Sommige uitvoeringsinstanties van de overheid, zoals de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), kunnen door de bezuinigingen van het kabinet hun taken niet meer goed uitvoeren.

De Tweede Kamer heeft hier te weinig inzicht in en kan de gevolgen van de bezuinigingen daardoor ook niet voldoende inschatten. De politiek blijft achter in de besluitvorming hierover.

Dit oordeelt de Algemene Rekenkamer donderdag na onderzoek naar de bezuinigingen van de afgelopen jaren bij 22 uitvoeringsinstanties, zoals bijvoorbeeld het UWV en de Belastingdienst, maar ook Rijkswaterstaat. 

Er wordt de komende vier jaar als gevolg van het Lenteakkoord en het Kabinet Rutte II 28,4 miljard extra bezuinigd op de uitvoeringsinstanties, bovenop de 18 miljard euro aan bezuinigingen die eerder al waren aangekondigd.

Minder taken

Volgens de Rekenkamer vangen veel uitvoeringsinstanties dit op door niet alleen effectiever te werken, maar ook door minder taken uit te voeren.

Daardoor kan de NVWA momenteel bijvoorbeeld te weinig inspecties uitvoeren op de kwaliteit van levensmiddelen in de hygiëne in de horeca. Ook het Nationaal Archief geeft aan de wettelijke digitaliseringstaak niet meer volledig te kunnen uitvoeren, waardoor Nederlanders minder toegang hebben tot informatie dan gepland.

Belastingdienst

De Belastingdienst kan het niveau van dienstverlening alleen zo houden als er eenvoudiger wetgeving komt zodat de dienst minder taken hoeft uit te voeren, zo geeft het aan. Dit is iets waar ook het UWV eerder al voor pleitte.

Volgens de Dienst Justitiële Instellingen zal door de bezuinigingen het aantal meerpersonencellen groeien en de bewaking worden versoberd.

Onvermijdelijk

Verschillende organisaties geven daarnaast aan dat het voor hen 'onvermijdelijk' is dat ze in de toekomst taken moeten loslaten of versoberen als ze in de toekomst door het kabinet meer taken krijgen toebedeeld.

De Rekenkamer adviseert het kabinet daarnaast duidelijk aan te geven hoe organisaties moeten bezuinigen. Daarin moeten de consequenties van altijd expliciet worden vermeld, zo stelt de Rekenkamer. Inzicht in de gevolgen van de bezuinigingen is volgens haar noodzakelijk om ze op een verantwoorde manier te kunnen doorvoeren.

Het ministerie van Financiën stelt in een reactie al dat dit niet mogelijk is. "We zijn het met de Rekenkamer eens dat er open gerapporteerd moet worden, maar dat kan het beste in het jaarverslag van de uitvoeringsorganisatie zelf", aldus een woordvoerder tegenover NU.nl. "Spijtig", aldus de Rekenkamer.

Ook laat een woordvoerder van het ministerie weten dat volgens hen duidelijker naar voren moet komen dat uit het onderzoek blijkt dat de bezuinigingen geen gevolgen hoeven te hebben voor de uitvoering van de taken. 

Dienst Bezuiniging in mln. euro (2011-2016)
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 1036
Belastingdienst 585,5
Rijkswaterstaat 519,55
Dienst Justitiële Inrichtingen 406,6
Centraal Orgaan opvang asielzoekers 294,2
Agentschap NL 228,8
Openbaar Ministerie 96,8
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 93,3
Dienst Uitvoering Onderwijs 87,5
Sociale verzekeringsbank 80,8
Nederlandse Publieke Omroep 77,79
NOTNO 72,6
Inspectie SZW 43,3
Staatsbosbeheer 32,5
Inspectie Leefomgeving en Transport 32,38
Centrum indicatiestelling Zorg 28,27
Inspectie van het Onderwijs 15,9
Inspectie voor de Gezondheidszorg 8,21
ABPR 7,8
Nationaal Archief 5,21
Autoriteit Financiële Markten 3,57
Inspectie Jeugdzorg 0,99