DEN HAAG - De economische crisis maakt het noodzakelijk dat er meer wordt gedaan om armoede en schulden te bestrijden, vindt de Tweede Kamer.

Woensdagmiddag debatteert de Tweede Kamer hierover met staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Een meerderheid in de Kamer wil dat Klijnsma voorkomt dat er een 'race' ontstaat van beslaglegging door schuldeisers.

Een stapeling zorgt er nu voor dat de beslagvrije voet, een deel van het inkomen waaronder schuldeisers geen beslag meer mogen leggen, niet meer wordt gerespecteerd.

"Nu lapt deurwaarder soms de regels aan zijn laars, waardoor mensen verstrikt raken in een schuldenweb waar ze niet meer uit komen", stelt CDA-Kamerlid Pieter Heerma.

Klijnsma zei tijdens het debat hiervan werk te willen maken. "De beslagvrije voet moet gehandhaafd worden en ik wil dat dan ook ordentelijk gaan regelen", aldus de staatssecretaris die toezegde voor 1 april met meer duidelijkheid te komen.

LIS

De Kamer wil daarnaast dat er een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) wordt ingevoerd. "In het kader van de preventie is het noodzakelijk dat dit er komt", aldus CDA-Kamerlid Pieter Heerma.

Al jaren wordt er over het LIS gesproken, maar om privacyredenen komt dit niet van de grond. De Kamer wil dat Klijnsma bekijkt hoe het LIS er alsnog kan komen.

Ze wil hiervoor met de betrokken marktpartijen in gesprek. Voor 1 april wil ze hiervoor met een plan komen.

De ChristenUnie wil dat Klijnsma met wetgeving komt om het LIS mogelijk te maken. Klijnsma wil eerst de gesprekken afwachten.

Regime

De Nationale Ombudsman concludeerde onlangs ook al dat de overheid geen eenduidig regime heeft voor het incasseren van schulden en dat hierdoor mensen extra in de problemen komen.

Overheidsinstanties als gemeenten, UWV en Belastingdienst gaan nu allemaal hun eigen weg bij het innen van schulden. Ombudsman Alex Brenninkmeijer pleitte daarom voor meer samenwerking tussen de overheidsinstanties. 

Voedselbank

GroenLinks stelt voor om meer werk te maken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en voedselbanken. Volgens Kamerlid Linda Voortman is het onnodig dat er jaarlijks 9 miljoen ton aan voedsel wordt verspild, waarvan de helft door het bedrijfsleven.

Tegelijkertijd zijn, zo stelt ze, steeds meer gezinnen afhankelijk van de voedselbank en komen voedselbanken steeds vaker tekort.

Budgetwinkel

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wil dat elke stad wordt uitgerust met een zogeheten 'budgetwinkel'. Loketten waar schuldenaars met beginnende financiële problemen advies kunnen inwinnen. Momenteel lopen er op een aantal plekken al pilots om dit concept uit te proberen en hij wil van Klijnsma weten wat de effecten hiervan zijn.

Klijnsma zegt "met opgewekt gemoed" naar het voorstel te willen kijken, maar ze wil eerst een evaluatie van de pilots afwachten.

Omgang

Ook vindt hij dat er in de schuldsanering meer aandacht moet komen voor de omgang met geld. Nu ligt de focus volgens de D66'er vooral op het terugdringen van de schulden, zonder dat mensen bijgebracht wordt hoe ze kunnen voorkomen terug te vallen in schulden.

PvdA-Kamerlid Tunahan Kuzu wil verder dat de wet wordt aangepast om de kosten die incassobureaus verrekenen te beperken.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut stelde dat het net lijkt of er nog altijd een VVD-staatssecretaris aan het werk is. "Klijnsma stort mensen in de armoede door vijf miljard te bezuinigen op de sociale zekerheid en vervolgens komt ze pas in 2014 met een doekje voor het bloeden", aldus Karabulut.

"En ze weigert te garanderen dat het geld niet aan stoeptegels of lantaarnpalen wordt besteed."

Uitkeringen

De VVD drong er in het debat op aan dat gemeenten stoppen met het aanvullen van uitkeringen. Volgens VVD-Kamerlid Sjoerd Potters zorgt dit er namelijk voor dat de prikkel om te gaan werken wordt weggenomen.

PVV-Kamerlid Roland van Vliet hamerde er op dat de koopkracht omhoog kan door lastenverlichting. "Immers, het kabinet is veroorzaker nummer één van de inflatie en dus van de armoede".

Van Vliet en 50Plus-leider Henk Krol willen verder extra aandacht voor de armoede onder ouderen.

De branchevereniging voor schuldhulpverlening, NVVK, meldde onlangs dat er in 2012 meer werkenden in de schuldhulpverlening zitten dan werklozen.