DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk roept ouders op hun kinderen beter te leren wat wel en niet mag.

Dat zegt de minister in De Telegraaf van donderdag. ''De basis is wat iedereen thuis leert. Dat is, als het goed is: gedraag je'', aldus de minister.

Plasterk (PvdA) roept op tot een fatsoensoffensief. Zonder een gedegen opvoeding zijn regels en straffen van de overheid om geweld en agressie aan te pakken zinloos, denkt hij.

Coalitiegenoot VVD zoekt de oplossing in supersnelrecht en hogere strafeisen in rechtszaken, maar volgens hem is dat vooral symptoombestrijding.

Verbaal geweld

De bewindsman denkt dat over verbaal geweld vaak te gemakkelijk wordt gedaan. ''Maar ook dat hebben we niet te pikken. Maar als je bijvoorbeeld je bus stil zet omdat iemand iets naar roept, is dat lastig. Dat snap ik.'' Volgens Plasterk is er ''onvoldoende besef in de samenleving dat geweld niet acceptabel is''.

Hij doet de oproep naar aanleiding van een donderdag verschenen evaluatie over geweld tegen mensen met een publiek taak zoals medewerkers op ambulances of in het openbaar vervoer.

Daaruit blijkt dat zij goed op de hoogte moeten worden gehouden over de stand van zaken rond de vervolging van de dader(s). Ze moeten zich gesteund voelen door politie en justitie. ''Dit blijkt namelijk van grote invloed op hoe werknemers met een volgend incident omgaan.'' Ook kan de registratie van geweldsincidenten door de bedrijven nog worden verbeterd.

Vervolging

Verder is een snelle vervolging cruciaal voor een succesvolle aanpak, stellen Plasterk en zijn collega Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. De aanpak van het geweld tegen mensen met een publieke taak is een speerpunt van het kabinet waarbij een 'stevig' lik-op-stukbeleid een van de 'belangrijkste uitgangspunten' is.

Donderdag verschijnt een rapport over geweld tegen ambtenaren.