AMSTERDAM - De VVD heeft 77 procent van hun verkiezingsprogramma in het regeerakkoord weten te krijgen. De PvdA slechts 41 procent. De liberalen lijken hiermee de winnaar van de formatie.

Dat stelt de Volkskrant woensdag.

De krant baseert zich op het Centraal Planbureau (CPB) dat het regeerakkoord vergeleek met de verkiezingsprogramma's van beide partijen.

Het CPB telde de hoeveelheid maatregelen die het akkoord bereikten en de geldbedragen die daarmee gepaard gingen. Het betreft maatregelen die in geld uit te drukken zijn.

Het CPB wijst er op dat dit vooral komt doordat enkele grote maatregelen uit het PvdA-programma uiteindelijk niet zijn opgenomen in het definitieve regeerakkoord. Zoals de afschaffing van de zorgtoeslag, met vervanging daarvan door inkomensafhankelijke zorgpremies, en het terugdraaien van de btw-verhoging.

Niet nieuw

Verder blijkt uit het onderzoek van het CPB dat 92 procent van alle maatregelen in het regeerakkoord al in verkiezingsprogramma’s stond. Het merendeel (52 procent) stond in het verkiezingsprogramma van de VVD óf de PvdA.

31 procent van de maatregelen stond in de verkiezingsprogramma's van zowel de VVD als PvdA, terwijl 9 procent in andere verkiezingsprogramma's stond. 8 procent van de maatregelen is nieuw en stond niet in de doorgerekende verkiezingsprogramma's.

De bevindingen staan haaks op het beeld dat eerder werd geschetst door het CPB, waaruit bleek dat juist de VVD veel zou hebben ingeleverd tijdens de onderhandelingen.