DEN HAAG - Als ministers of staatssecretarissen op handelsmissie gaan moeten vooraf duidelijke doelstellingen worden geformuleerd over wat de missie moet opleveren. 

Dat zal D66-Kamerlid Kees Verhoeven dinsdagavond voorstellen tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken.

Verhoeven wil dat van tevoren precies moet worden aangegeven hoeveel opdrachten het ministerie van Economische Zaken of het ministerie van Handel binnen wil halen. 

Volgens hem is dit nodig "om te voorkomen dat missies geen bedrijfsuitjes van belastinggeld blijken waarbij wel handen worden geschud, maar geen contracten worden getekend".

Topsectoren

De D66'er wil dat de topsectoren een belangrijkere rol krijgen in de handelsmissies. Hij roept het kabinet voor elke topsector een aparte handelsmissie te organiseren.

Het kabinet is voornemens om te bezuinigen op internationale economische steunpunten, het zogeheten postennetwerk. Hierdoor is het volgens Verhoeven noodzakelijk om handelsmissies doelgerichter in te zetten.

Hij pleit er voor om zwaarder in te zetten op het verbeteren van het exportresultaat buiten Europa. "Door export naar BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China, red.) maar ook Vietnam en Thailand te verdubbelen, kan de economie groeien met 4 procent BBP, oftewel 24 miljard euro".

Volgens hem is dit onder meer mogelijk door in te zetten op wereldwijde vrijhandel.

Reactie ministerie

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Handel laat weten dat een algemene opdrachtendoelstelling niet haalbaar is, omdat er veel verschillende aspecten aan een missie zitten.

"Er wordt per land gekeken naar de kansen. Soms is er heel concreet wat te halen en kunnen orders worden binnengehaald. Soms is een missie juist heel explorerend. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat over elke missie zeer goed wordt nagedacht", aldus de woordvoerder.