DEN HAAG - Afwijken van de strenge Europese begrotingsnorm dat het overheidstekort niet meer dan 3 procent mag bedragen, is mogelijk.

Maar daar moeten we ''niet te snel naar grijpen'', zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag tegen RTL Z.

Het Nederlandse begrotingstekort dreigt dit jaar uit te komen op ruim boven de 3 procent. Als dat zo is, zijn mogelijk nieuwe, extra bezuinigingen nodig.

De EU-afspraken zijn leidend in het kabinetsbeleid en dat betekent ''in principe'' een tekort van maximaal 3 procent ''tenzij er zeer bijzondere acute economische omstandigheden of tegenslagen zijn'', zei Dijsselbloem.

Nieuwe ramingen

Of dat het geval is, zal eind februari blijken als het Centraal Planbureau met nieuwe ramingen over de Nederlandse economie en het overheidstekort dit jaar en volgend jaar komt.

Tegen die tijd presenteert ook de Europese Commissie nieuwe economische ramingen. Als veel EU-landen net een te hoog tekort hebben, wordt het gemakkelijker om met z'n allen iets meer ruimte toe te staan.

Clementie

Maar Dijsselbloem zal niet bij voorbaat om clementie vragen in Brussel. ''Vasthouden aan budgettaire verplichtingen geldt voor alle landen. We gaan kijken hoever we komen en een maximale inspanning leveren.''

Overigens heeft het kabinet voor dit jaar nog een meevaller achter de hand van bijna 4 miljard euro op de telecomveiling van eind vorig jaar. De kans dat bezuinigingen in 2013 nodig zijn, lijkt dan ook niet zo groot, maar als het tekort voor 2014 ruim boven de 3 procent komt zullen er dit voorjaar wel besluiten moeten worden genomen over bezuinigingen volgend jaar.

Lees alles over de schuldencrisis