DEN HAAG - Gemeenten moeten een basistarief hanteren voor de thuiszorg, maar desondanks heeft SP-Kamerlid Renske Leijten signalen dat er gemeenten zijn die onder de kostprijs duiken.

Leijten wil weten wat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) daar aan gaat doen.

''Volgens ons moet de wet die gemeenten verplicht met een basistarief te werken, gewoon worden uitgevoerd. Van Rijns voorganger Marlies Veldhuijzen van Zanten heeft aangegeven dat zij dat ook vond, maar sindsdien hebben we niks meer gehoord. Wij willen nu weten of we op Van Rijn kunnen rekenen'', aldus Leijten.

Thuiszorgmedewerkers en Abvakabo-bestuurders volgen deze discussie in de Tweede Kamer woensdag nauwlettend vanaf de publieke tribune.

De zorgvakbond is al langer ongerust over de plannen van het kabinet met de thuiszorg en over hoe het er momenteel al aan toe gaat in een aantal gemeenten en wil hier nogmaals de aandacht op vestigen.

Steeds goedkoper

''Gemeenten willen de thuiszorg steeds goedkoper inkopen. Zorginstellingen gaan in zee met gemeenten voor veel lagere tarieven en stellen hun medewerkers voor het blok: een lager salaris of ontslag'', vertelt Lilian Marijnissen van Abakabo FNV.

''Thuiszorgmedewerkers worden ingekocht als schoonmakers, maar ze zijn meer dan dat, ze doen meer dan ramen lappen. Ze hebben een belangrijke signaleringsfunctie. Draait mevrouw het gas wel uit? Maakt ze haar post nog open? Staat er geen eten te rotten in de koelkast?''