BRUSSEL - Inwoners van de Europese Unie lopen steeds meer kans op armoede en uitsluiting. Het risico neemt gestaag toe.

Dat zei Europees commissaris Laszlo Andor (Werkgelegenheid en Sociale Zaken) dinsdag bij de presentatie van een verslag over de arbeidsmarkt en de sociale ontwikkelingen in de EU na vijf jaar economische crisis.

''U hebt mij niet nodig om te vertellen dat 2012 weer een zeer slecht jaar was voor Europa.''

Vooral jonge volwassenen, vrouwen zonder baan en alleenstaande moeders lopen het grootste gevaar arm te blijven. Andor noemde het onwaarschijnlijk dat 2013 veel verbetering zal brengen.

Vangnet

In de meeste EU-landen zijn de sociale vangnetten nauwelijks nog in staat de inkomens van gezinnen te beschermen tegen de effecten van de crisis. De belastinginkomsten dalen en de overheden moeten bezuinigen, aldus Andor.

Uit het rapport blijkt verder dat mensen zonder baan steeds langer werkloos zijn. In 2011 was 42,5 procent van de werkzoekenden een jaar of meer werkloos, tegen 33 procent in 2009.

Werkzoekenden

Commissaris Andor wijt die negatieve ontwikkeling onder meer aan verkeerde kwalificaties van werkzoekenden. ''In sommige landen, vooral in Zuid- en Oost-Europa, passen vaardigheden en banen niet goed samen. En die situatie verslechtert.''

De kloof tussen juiste opleiding en passende baan is bijzonder acuut voor de 7,5 miljoen jonge Europeanen tussen 15 en 24 jaar die werkloos zijn of zonder diploma zitten.