AMSTERDAM - In het afgelopen jaar heeft het merendeel van de AWBZ-zorginstellingen te veel rente betaald voor de kosten van de gebouwen die ze in het bezit hebben.

Dit blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek (pdf) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de onderzoekers kunnen zorginstellingen vanaf dit jaar daardoor het risico lopen dat de kosten niet volledig worden gedekt, als niet 100 procent van de geplande omzet wordt gehaald.

Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, ggz-instellingen en verpleeghuizen krijgen in Nederland van de overheid een vergoeding voor het dekken van de vaste lasten die ze hebben van de gebouwen. Dit kan gaan om de hypotheeklasten, maar ook om de huur.

In 2011 ontvingen alle AWBZ-instellingen (exclusief thuiszorg) een totaalbedrag van 420 miljoen euro vergoeding van de overheid, terwijl de lasten in totaal op 463 miljoen euro lagen.

Vaste rente

In 2012 werd er door de overheid vanuit gegaan dat de instellingen een vaste rente van 5 procent moesten betalen over leningen die ze voor hun bezit zijn aangegaan.

Uit het onderzoek blijkt nu dat de instellingen gemiddeld echter maar 4 procent betaalden, terwijl de gemiddeld rente op de kapitaalmarkten zelfs nog lager lag op 3 procent.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, mede omdat vanaf dit jaar de vergoedingen die de instellingen krijgen van het ministerie niet meer gebaseerd worden op een vast rentepercentage (van 5 procent), maar er wordt gekeken naar de rente-ontwikkelingen op de kapitaalmarkten.