AMSTERDAM - Dat de Nederlandse staat verlies lijdt op de miljardeninvesteringen die in 2008 zijn gedaan, is te wijten aan ABN Amro en ASR.

Deze bank en verzekeraar kunnen niet voldoende dividend betalen om te compenseren voor de rente die de Staat betaalt over het geld waarmee ze zijn gesteund. 

Dit heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) donderdag in allerijl geschreven (pdf) aan de Tweede Kamer, na uitspraken op een lokale PvdA-receptie in Nijmegen woensdag.

Daar liet de minister al weten dat de overheid verlies zal gaan lijden op de staatssteun. De staat heeft vorig jaar al 193 miljoen euro verlies geleden op de steunmaatregelen, zo licht Dijsselbloem nu toe.

Niet veranderen

Komende jaren zal dat beeld niet veranderen, zo stelt Dijsselbloem. Het verlies was al opgenomen in de Najaarsnota, de laatste tussenstand van de begroting van vorig jaar, die in december in de Kamer is besproken. Daarin staat het bedrag van 193 miljoen euro verlies echter niet expliciet vermeld

De steun aan ABN Amro en ASR heeft de overheid 27,96 miljard euro gekost. Daarover was zij tot nu toe 3,7 miljard aan rentelasten kwijt. Tot nu toe heeft dit 328 miljoen aan dividendinkomsten en 270 miljoen aan premies op afgegeven garanties opgeleverd.

Niet uniek

Volgens Dijsselbloem zijn ABN Amro en ASR 'niet uniek' en is het verlies voornamelijk te danken aan de verslechterde economische omstandigheden. Hij geeft aan dat banken door de strengere afspraken die internationaal zijn gemaakt grotere financiële buffers moeten hebben. Dit drukt op het dividend dat de bank kan uitkeren. 

Ook stelt hij dat het een prioriteit is om de Nederlandse financiele sector weer uit de gevarenzone te krijgen. 

Tijdens de kredietcrisis heeft Nederland 13,75 miljard staatssteun gegeven aan ING, Aegon en SNS. ABN AMRO (waaronder ASR) en Fortis werden genationaliseerd voor 16,8 miljard euro, waarna nog flink moest worden afgeschreven op de bezittingen van de banken.

Daarnaast zijn garantstellingen afgegeven tegen een vergoeding. 

Verdienen

Eerder maakte het kabinet bekend juist aan de bankensteun te verdienen.

Zo was in 2011 het rendement op de 10 miljard euro steun aan ING bijvoorbeeld 17 procent, bij Aegon 18 procent en op SNS Reaal 8,5 procent. 

Afbetaald

Inmiddels heeft Aegon de staatssteun volledig afbetaald. ING zal in mei 2015 het laatste deel van de staatssteun, die het tijdens de kredietcrisis in 2008 ontving, hebben afbetaald.

Met SNS wordt momenteel met het ministerie en De Nederlansche Bank (DNB) gesprekken gevoerd over mogelijke extra staatssteun. DNB verwacht hier uiterlijk half februari meer bekend over te maken.