DEN HAAG - Vicepremier Lodewijk Asscher is vol lof over zijn samenwerking met premier Mark Rutte.

Volgens Asscher is het kabinet versterkt tevoorschijn gekomen uit zijn slechte start. ''Het is een heel goed team. Op zo’n moment gebeurt het ook wel dat mensen er chagrijnig van worden. Maar ik heb het gevoel dat het tegendeel het geval is.’’

Asscher denkt dat de VVD beseft dat de PvdA echt wil investeren in de coalitie. ''Als start van het kabinet is het natuurlijk niet best. Maar deze hobbel hebben we genomen in de sfeer van: jongens, we moeten de komende jaren nog zo veel met elkaar oplossen.’’

Moeite

Als minister van Sociale Zaken heeft Asscher het meeste moeite met de ingrepen in WW en ontslagrecht die het kabinet van plan is. ''Het was me een lief ding waard geweest als ik geen 5 miljard op de sociale zekerheid had moeten bezuinigen. Maar ik weet dat het moet.’’

Volgens Asscher ''ontkomen we er niet aan om onze verzorgingsstaat ingrijpend te verbouwen. De voorvaderen hebben die ontworpen met het oog op de toekomst zoals zij die zagen, maar de samenleving is sindsdien ingrijpend veranderd.’’

Rechtsbescherming

De minister wijst erop dat een derde van de werknemers inmiddels flexibele contracten heeft, zonder rechtsbescherming. De rest zit volgens hem ''hartstikke vast’’.

''Wij moeten de verzorgingsstaat opnieuw bouwen met het oog op de toekomst zoals wij die zien. Heel stevig, met een vloer waar niemand doorheen kan zakken. Maar ook met een arbeidsmarkt die eerlijk is.’’ Volgens Asscher is dat ''typisch een taak voor sociaaldemocraten.’’