DUBLIN - Met Ierland krijgt de Europese Unie in de eerste helft van volgend jaar een voorzitter die eind 2010 nog met noodleningen ter waarde van 85 miljard euro overeind gehouden moest worden. 

Inmiddels is het meest westelijke EU-land voorzichtig op de financiële markten teruggekeerd en bouwt het een financiële buffer op die groot genoeg moet zijn om het een jaar zonder leningen te kunnen stellen. In 2014 hoopt het land financieel weer op eigen benen te staan.

Ierland volgt op 1 januari Cyprus op. Het land, dat zich in 1973 bij de toenmalige Europese Economische Gemeenschap (EEG) aansloot, is al zes keer eerder voorzitter geweest.

Minister Eamon Gilmore van Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd dat het land zich vooral wil inzetten voor economische groei en een stijging van het aantal banen. ''Dat is geen retoriek. Er is een aantal belangrijke maatregelen die wij willen bevorderen'', zei Gilmore zonder die nader aan te duiden. Ierland zelf kent een zeer hoge werkloosheid. In november lag het percentage mensen zonder werk op 14,6.

Sponsors

De regering heeft sponsors gevonden voor wat wordt genoemd ''een rendabel voorzitterschap''. Zo heeft zij een overeenkomst ter waarde van 1,4 miljoen euro gesloten met de Duitse autofabrikant Audi.

Na de toetreding tot de EEG ontwikkelde Ierland zich van een landbouweconomie tot een moderne, technisch vooraanstaande samenleving. Mede door een zeer gunstig belastingklimaat vestigden zich vele buitenlandse bedrijven in het land en groeide de bouwnijverheid. In de jaren 90 werd Ierland daarom de Keltische tijger genoemd.

Keerzijde

Aan het eind van het vorige decennium kwam de keerzijde aan het licht. De lonen waren te sterk gestegen en er waren veel te veel huizen gebouwd. Werklozen moesten hun te dure huis verkopen en veel woningprojecten werden stilgelegd. Ook dreigden de banken om te vallen. Ierland moest zich tot de EU en het Internationaal Monetair Fonds wenden.

Weliswaar is de situatie sinds 2011 aan het verbeteren, maar de kosten van het regeringsbeleid van belastingverhogingen en forse bezuinigingen van de regering in Dublin zijn hoog. Zo meldden zich vorige week bij de St. Vincentiusvereniging, de grootste liefdadigheidsorganisatie in het land, ongeveer 6000 mensen voor hulp. Van hen belde 30 tot 40 procent voor het eerst.