DEN HAAG - Mark Verheijen, Europa-woordvoerder in de VVD-fractie in de Tweede Kamer, heeft kritiek op EU-voorzitter Herman Van Rompuy. Verder wil hij de achterban van de VVD beter betrekken bij het regeerakkoord.

Die creëert volgens hem in zijn voorstellen ''heel veel mist'', met als doel landen meete nemen in zijn plannen.

Verheijen zei dat zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Hij reageerde op kritiek van PVV-Kamerlid Barry Madlener op de besluitvorming in Europa, waarbij volgens de PVV steeds meer soevereiniteit wordt overgedragen aan Brussel.

Madlener sprak van salamitactiek waarbij Brussel ''in het geniep en stiekem'' steeds meer afsnoept van de bevoegdheden van landen. ''Kleine stapjes naar een federaal Europa.''

Methode

''Dat is de methode-Van Rompuy'', zei Verheijen over het werk van de Belgische EU-president. ''Heel veel mist creëren, heel veel onduidelijke termen, allerlei termen door elkaar gebruiken en stapje voor stapje landen meenemen.''

Volgens Verheijen is het daarom goed dat Nederland de afgelopen jaren een aantal keren hard nee zei tegen plannen van Van Rompuy, zoals voor eurobonds, een Europese begroting en een ''slechte bankenunie''.

Verheijen wil ook bevoegdheden terughalen uit de EU, zoals op het gebied van gezondheidszorg, landbouw en bestrijdingsmiddelen.

Mei Li Vos

PvdA-Kamerlid Mei Li Vos pleitte in het programma voor een referendum als de EU belangrijke stappen zet ''richting een verdergaande politieke unie''.

Zoiets zou in een referendum aan de bevolking moeten worden voorgelegd, aldus Vos, en de uitslag zou bindend moeten zijn voor het kabinet.

Dijsselbloem

Verheijen uitte zich, net als zijn fractiegenoot Mark Harbers eerder, terughoudend over de mogelijkheid dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën voorzitter van de eurogroep kan worden. ''Als je iemand 'kalt' wil stellen, maak je hem voorzitter.

Dan heeft hij minder handelsvrijheid.'' De VVD vreest net als de PVV dat Dijsselbloem, zou hij voorzitter worden, minder goed kan opkomen voor het Nederlands belang binnen de vergaderingen van de 17 eurolanden.

Vos zou een kandidatuur van Dijsselbloem steunen. Het is volgens haar in het Nederlands én in het Europees belang dat Dijsselbloem de tanker die de eurogroep is de goede kant op stuurt.
 

Regeerakkoord
 


VVD-Kamerlid Mark Verheijen wil de achterban van zijn partij in de toekomst meer betrekken bij het regeerakkoord. Dat kan door er meteen nadat de Kamerfractie ermee heeft ingestemd een congres over te houden of door veel meer dan afgelopen november het land in te gaan om te praten met leden.

Verheijen pleitte daarvoor zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Op zo'n congres zouden de onderhandelaars verantwoording kunnen afleggen over het regeerakkoord en kan het congres een 'advies' uitbrengen aan de fractie. Het congres krijgt wat Verheijen betreft geen instemmingsrecht, zegt hij in een toelichting.

,,Het helpt aan de onderhandelingstafel als je rekening houdt met de leden. En een congres of actiever het land ingaan na het regeerakkoord helpt ook om het draagvlak ervoor te vergroten'', aldus Verheijen.

Verheijen wijst er op dat het hoofdbestuur al bezig is met nadenken over hoe in de toekomst een oproer als in november over de inkomensafhankelijke zorgpremie voorkomen kan worden. Dat was een opdracht van het VVD-congres van 24 november. Een motie om bij volgende regeerakkoorden een ledenraadpleging te houden werd op dat congres in afgewezen met 216 stemmen voor en 592 tegen.

Het VVD-partijbestuur wil de plannen over meer betrokkenheid van de leden presenteren op het volgende congres in mei.