AMSTERDAM - Veel gemeenten zijn nog niet goed voorbereid op hun nieuwe taak om toezicht te houden op drankverkoop en drankgebruik in de eigen regio. 

Daarvoor waarschuwt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Op 1 januari treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor het toezicht. Maar volgens de KHN zijn de meeste gemeenten daar nog helemaal niet klaar voor.

"De signalen die wij van onze lokale bestuurders en regioadviseurs krijgen over de invulling van de nieuwe handhavingstaken op gemeentelijk niveau zijn ronduit verontrustend", schrijft directeur Lodewijk van der Grinten van de KHN in de brief.

Drankmisbruik

Te veel gemeenten zijn nog in voorbereiding hoe ze de taak moeten invullen en sommige gemeenten stellen dat ze er zelfs geen geld of mankracht voor hebben. Ook zijn er volgens de KHN gemeenten die denken dat 2013 een overgangsjaar is en dat ze pas in 2014 concreet van start moeten gaan.

Een gebrek aan een toezichthouder kan volgens Van der Grinten leiden tot meer drankmisbruik in bijvoorbeeld keten en hokken. "Dat zou afbreuk doen aan de goede resultaten op het terrein van alcoholmatiging die er de laatste jaren wel degelijk zijn behaald", zegt hij.

Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verwacht niet dat jongeren volgend jaar ineens veel makkelijker drank kunnen kopen.

Vanaf 1 januari komt het toezicht op de nieuwe Drank- en Horecawet bij gemeenten te liggen, maar de NVWA gaat de handhaving gefaseerd aan de gemeenten overdragen. Dat liet een woordvoerder zaterdag weten. ''Het is niet zo dat wij per januari ineens helemaal stoppen met de controles. Bovendien werken we nu al veel samen met gemeenten.''

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is wel bezorgd over de handhaving van de nieuwe wet. Veel gemeenten zouden er niet klaar voor zijn, zegt KHN, omdat zij niet willen of geen geld hebben.