DEN HAAG - PvdA-leider Diederik Samsom kon zich dinsdag goed vinden in de woorden van koningin Beatrix in haar kersttoespraak. 

''De toespraak van de Koningin treft de juiste toon voor 2013'', liet Samsom via Twitter weten. ''Europa en vertrouwen worden de cruciale termen komend jaar. Hopelijk in samenhang.''

''In ons land waren gelijkgezindheid en verbondenheid vanouds verankerd in sociaal-culturele verbanden'', zo sprak de koningin.

'De verzuiling gaf maatschappelijke zekerheid. Maar die tijd is voorbij en keert niet terug. Toch zien we hoe ook vandaag wordt verlangd naar hernieuwd vertrouwen. Vertrouwen kan niet worden opgelegd; het groeit vanuit de gemeenschap zelf. Het vergt geloof in elkaars trouw en betrouwbaarheid. Vertrouwen over en weer maakt de maatschappij leefbaar. ''

Europa

Beatrix zei in haar toespraak over Europa onder meer: ''De Europese gemeenschap heeft welvaart gebracht. Maar er is meer dan geld alleen; bovenal biedt Europa ons vrede.'' En ook: ''Bevrijding uit die negatieve instelling begint met het besef dat Europa niet een vreemde mogendheid is maar onze eigen gemeenschap in dit werelddeel. Europa, dat zijn wij zelf. In zelfvertrouwen kunnen wij aan Europese samenwerking blijven bouwen.''

Wilders

Volgens Geert Wilders was de kersttoespraak van Beatrix niet helemaal correct. Dat liet de leider van de PVV weten via Twitter. ''Klein foutje in kersttoespraak Koningin: 'Europa, dat zijn we zelf' had natuurlijk moeten zijn 'Europa, dat betalen we zelf''', zo schreef Wilders.

Lees de volledige kerstrede van koningin Beatrix