AMSTERDAM - Het Amerikaanse bedrijf CSC mag wat minister Edith Schippers betreft betrokken blijven bij de bouw en het beheer van het elektronisch patiëntendossier.

CSC kreeg de opdracht tot de bouw van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), maar dat leverde vragen op van onder meer de PVV.

Omdat CSC een Amerikaans bedrijf is valt het in principe onder de 'Patriot Act', waarmee bedrijven verplicht kan worden om informatie af te staan aan de Amerikaanse overheid.

Volgens Schippers heeft VZVZ een verklaring geëist van CSC waarin is opgenomen dat het risico is uitgesloten dat de overheid van de Verenigde Staten over informatie uit de EPD's kan beschikken. Daarmee kan het project volgens haar doorgaan.

Schippers gaf wel aan het overleg tussen opdrachtgever en bouwer nauwgezet te volgen. Een voorwaarde bij de aanbesteding was dat het EPD zou voldoen aan de Nederlandse privacy-wetgeving. Het is volgens Schippers 'niet toelaatbaar' dat CSC zich niet aan de Nederlandse wet houdt.

Mocht het Amerikaanse CSC de Nederlandse wet toch overtreden, dan zal het College Bescherming Persoonsgegevens ingrijpen, laat Schippers weten.