AMSTERDAM - PvdA-leider Diederik Samsom is bezorgd over de weerstand en de spanningen die het regeerakkoord tussen de PvdA en de VVD oproept.

Hij ligt vooral wakker van het verzet tegen de bezuinigingsgolf en vreest daardoor dat het kabinet geen lang leven is beschoren.

Dat zegt Samsom zaterdag in een interview met NRC Handelsblad. "Ik vrees wel eens dat we over een jaar zeggen: het was mooi, jammer dat het over is", aldus Samsom.

De pijnlijke bezuinigingen zijn volgens hem nodig maar hij betwijfelt of het wel lukt omdat door de grote maatschappelijke ophef ook al de inkomensafhankelijke zorgpremie sneuvelde.

"Ik heb wakker gelegen van de vraag: houd je vol of niet? Want er moeten nog twintig van zulke moeilijke maatregelen door. Als dit al niet lukt", zegt Samsom daarover.

Hervormen

De PvdA-voorman twijfelt niet aan de noodzaak van hervormen. Hij vreest dat het land anders de afgrond instormt. "Na tien jaar van eerst ontkenning en daarna onmacht moeten we nu Nederland klaar maken voor een nieuwe realiteit. We moeten de maatschappij voorbereiden op lagere groei, een vergrijzende bevolking, klimaatverandering en de energiecrisis."

Volgens Samsom zit Nederland in zwaarder weer dan de bevolking zelf wil toegeven. "We hebben altijd tegen elkaar gezegd: het gaat nu slecht, maar structureel zijn we op orde. Misschien is dat helemaal niet zo en is onze samenleving aan grondiger herziening toe dan mensen tot nu toe dachten."