AMSTERDAM - Het nieuwe meldpunt voor seksueel misbruik is in de eerste negen weken door zo'n vijfhonderd mensen benaderd.

Dat schrijven de minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) en haar staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Hulplijn Seksueel Misbruik werd op 1 oktober geopend. Sindsdien kreeg het meldpunt vierhonderd telefoontjes en honderd e-mails.

Het meldpunt kwam er na een oproep van Rieke Samson, die het misbruik in overheidsinstellingen onderzocht. In hun brief gaan Schippers en Van Rijn in op de aanbevelingen van het onderzoek van Samson.

Rapport

Het rapport van Samson heeft iedereen 'doordrongen van de ernst van de problematiek van seksueel misbruik in de jeugdzorg', stellen de bewindslieden.

Het kabinet maakte eerder al excuses aan de slachtoffers en is nu bezig de noodzakelijke verbeteringen in de jeugdzorg door te voeren. Zo wil het kabinet dat de jeugdzorg wordt geprofessionaliseerd.

Erkenning

Slachtoffers hebben behoefte aan erkenning en hulp, stellen de bewindslieden. Daarom wordt een 'adequaat aanbod' geregeld, waarbij de hulpbehoefte van het slachtoffer centraal staat.

Daarbij wordt gedacht aan professionele hulpverlening, aan lotgenotencontacten, aan bemiddeling tussen slachtoffers en daders of aan een schadevergoeding.

Schadevergoeding

Voor die schadevergoeding worden twee regelingen opengesteld. Een regeling is voor slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg tussen 1945 en 2012.

De regeling is van toepassing op seksueel misbruik in zowel rijksinstellingen als instellingen die zijn aangesloten bij Jeugdzorg Nederland.

Daarnaast komt er een zogeheten vangnetregeling voor slachtoffers die hun schade niet op de dader kunnen verhalen, bijvoorbeeld omdat de instelling niet meer bestaat of omdat de dader inmiddels is overleden.

Overheid

Uit het rapport van Samson, dat dit najaar werd gepresenteerd, bleek dat de overheid ernstig tekort heeft geschoten bij de bescherming van kinderen die uit huis zijn geplaatst.

Het onderzoek maakte duidelijk dat kinderen in overheidsinstellingen tweeënhalf keer vaker melding doen van misbruik dan kinderen in een pleeggezin.