AMSTERDAM - De hedwigepolder komt in 2019 onder water te staan.

Dat zegt Sharon Dijksma, staatssecretaris van Landbouw, op vrijdag.

Dijksma spreekt van een realistische planning. Ze heeft de meest betrokkenen al ingelicht. De Vlaamse minister-president Kris Peeters reageerde tevreden, zei ze.

Met Vlaanderen is jaren geleden al afgesproken dat de Hedwigepolder onder water zou komen. Die maatregel moest dienen als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, waardoor natuurgebied verloren is gegaan.

Zeeuws verzet

Het vorige kabinet kwam van het besluit terug na Zeeuws verzet. Het ging op zoek naar alternatieven, maar die waren voor Vlaanderen niet bespreekbaar. Ook de Europese Commissie wilde dat Nederland zich aan zijn afspraken met Vlaanderen zou houden. In het regeerakkoord kwamen VVD en PvdA overeen dat de Hedwigepolder toch onder water gaat.

Bekijk de Hedwigepolder op de kaart


Grotere kaart weergeven

Duidelijkheid

Dijksma zei vrijdag dat het goed is dat er nu duidelijkheid is. Het ging om een langlopende zaak, die met veel emotie gepaard ging, concludeert de PvdA-staatssecretaris. Ook het Zeeuwse provinciebestuur stelt volgens haar op prijs dat er nu helderheid is.

Alle procedures voor de ontpoldering gaan zo snel mogelijk van start. Het gaat om de actualisering van de plannen, het aanvragen van vergunningen en ontheffingen en het regelen van eventuele onteigeningen.

Niet juichen

''Ontpolderen wordt in Zeeland nooit met gejuich begroet.'' Dat zei commissaris van de Koningin Karla Peijs van Zeeland vrijdag. 

Peijs zei te hopen dat ook Vlaanderen aan alle verplichtingen voldoet. ''Er was afgesproken dat Vlaanderen 20 miljoen euro zou betalen dat in Zeeland terecht moet komen voor verbetering van de infrastructuur.''

Het comité Red onze Polders, dat zich nog altijd met hand en tand verzet tegen ontpoldering, sluit een gang naar de rechter niet uit.

Bekijk een chronologisch overzicht