Kamer unaniem voor meer openheid bij overheid

DEN HAAG – De Tweede Kamer heeft zich unaniem achter een motie geschaard voor automatische openbaring van informatie door de overheid. 

Nu moeten burgers nog ingewikkelde, bureaucratische en juridische procedures doorlopen om informatie te krijgen.

Door de motie moet de overheid voortaan harder werken aan het actief openbaar maken van informatie. Het uitgedragen uitgangspunt moet worden dat informatie beschikbaar komt, tenzij het echt niet kan. Dat staat momenteel ook in de Wet openbaarheid van bestuur, maar is volgens GroenLinks nog altijd niet de praktijk.

De nieuwe motie vraagt van de regering dat bij het maken van een actieplan voor de 'Open Government Declaration’ gebruik wordt gemaakt van het principe dat alles wat kan ook daadwerkelijk openbaar wordt. Het plan moet ervoor zorgen dat veel meer informatie via internet beschikbaar wordt, terwijl burgers hier nu vaak maanden op moeten wachten.

Unaniem

De motie werd ingediend door GroenLinks met ondersteuning van D66, 50Plus en SP, maar kreeg steun van de voltallige Tweede Kamer.

"GroenLinks wil de positie van de burger ten opzichte van de overheid versterken. Informatie krijgen moet een recht zijn, in plaats van een gunst die de overheid willekeurig toekent", stelt GroenLinks-kamerlid Linda Voortman in een reactie tegenover NU.nl.

De partij interpreteert de keuze als een steun voor de initiatiefwet om de Wet openbaarheid van bestuur te moderniseren en Nederland transparanter te maken. De Raad van State was juist kritisch over de wet.

Het orgaan is van mening dat het voorstel de problemen met de huidige praktijk rond transparantie wel belicht, maar te ver gaat in de drang om een open overheid te krijgen.

Tip de redactie