DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet stopt met het geven van algemene begrotingssteun aan ontwikkelingslanden. 

Een motie van Agnes Mulder (CDA), die donderdag werd aangenomen, roept de regering ook op zich internationaal in te zetten om deze vorm van steun verder terug te dringen.

De afgelopen jaren heeft Nederland begrotingssteun al beperkt. Vorig jaar gaf het kabinet-Rutte I nog 127,3 miljoen euro aan begrotingssteun aan ontwikkelingslanden. Maar mede met het oog van de bezuiniging van 1 miljard op Ontwikkelingssamenwerking vindt Mulder dat hiermee gestopt moet worden.

Met begrotingssteun worden landen over een langere termijn gesteund en hebben zij meer vrijheid bij de besteding van het geld.