DEN HAAG - Waarschijnlijk hoeft het kabinet volgend jaar niet extra te bezuinigen door de meevaller van de telecomveiling. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat donderdag in de Tweede Kamer.

De meevaller van 3,8 miljard euro door de opbrengst van een telecomveiling telt naar verwachting mee bij de beoordeling van het Nederlands overheidstekort over 2013 door de Europese Commissie.

Volgens ramingen van het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank dreigt het tekort volgend jaar boven de EU-limiet van 3 procent uit te komen, met 3,3 procent.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CPB. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Voorjaar

Maar dankzij de meevaller daalt het waarschijnlijk weer onder die grens van 3 procent. Of dat echt zo is, wordt pas in het voorjaar duidelijk, omdat dan de balans wordt opgemaakt van alle mee- en tegenvallers.

De telecomveiling was een flinke meevaller voor de schatskist. Het kabinet zou ervan zijn uitgegaan dat de veiling 470 miljoen euro zou opbrengen, dat werd 3,8 miljard euro. 

Teulings

In maart zal het CPB bovendien ook komen met nieuwe economische ramingen.  Directeur Coen Teulings van het CPB riep donderdag nog eens op niet verder te bezuinigen, na eerdere uitspraken van Job Swank van DNB die stelde dat een extra bezuinigingsronde onvermijdelijk lijkt. 

Bezuinigingen zullen de economische recessie verergeren, meent Teulings. De negatieve effecten voor de korte termijn zijn zelfs erger dan economen tot voor kort dachten, zo waarschuwde hij al eerder.  

Ook uit de verschillende rapporten van het CPB en DNB blijkt dat de bezuinigingen de economie hebben geremd. Het heeft gezorgd voor een vermindering van de koopkracht en de consumentenbestedingen. 

Stabiliteit

Bij de invoering van de euro hebben alle landen in de eurozone af dat zij een begrotingstekort van maximaal 3 procent mogen hebben om zo de stabiliteit van de munt te kunnen garanderen.
Als een land zich niet aan de afspraken houdt, volgt er een boete.

Daarom heeft Nederland in het afgelopen jaar een bezuinigspakket van miljarden voorgesteld.

Brussel heeft overigens de mogelijkheid om bij 'onvoorziene buitengewone omstandigheden' een land meer tijd te geven om het overheidstekort te verminderen. Deze zomer kreeg Spanje bijvoorbeeld een dergelijk uitstel.

Volgens het CPB valt het echter nog maar 'te bezien of de onverwacht voortdurende recessie die het eurogebied in 2013 lijkt te gaan treffen' Brussel ertoe beweegt Nederland uitstel te geven mocht ons land daadwerkelijk uitkomen boven een begrotingstekort van 3 procent.