DEN HAAG - Het sociaal overleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers is woensdag positief van start gegaan met de toezegging dat het kabinet de komende jaren 100 miljoen euro extra vrij maakt voor bestrijding van werkloosheid onder ouderen en onder jongeren, en voor de bouwsector.

Dat heeft Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) woensdag bekend gemaakt.  

Het bedrag komt bovenop de al eerder toegezegde 250 miljoen extra. 

De hele woensdagmiddag zat Asscher samen met de hoofdrolspelers van de verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet in overleg, met als doel te komen tot een pakket aan maatregelen om het vertrouwen in de economie terug te brengen.

Er werd gesproken over de arbeidsmarkt, de bouwsector en over de jeugdwerkloosheid.

Polder

"De polder is terug", zo beaamde premier Mark Rutte na het overleg. "Dit overleg was cruciaal om elkaar diep in de ogen te kunnen kijken, zodat we het  vertrouwen kunnen herstellen."

Vooraf waren de verwachtingen over veel concrete toezeggingen al getemperd. Het overleg was geen 'Akkoord van Wassenaar' of 'een moment met een strik', aldus Asscher. Maar wel om de gesprekken van een reeks van sociale akkoorden op gang te brengen. 

Positief

De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB, LTO en vakbonden FNV, CNV en MHP leken al even positief gestemd over het eerste grote overleg, al gaf vooral Ton Heerts van de FNV aan nog goed te willen kijken in hoeverre er 'in eigen huis' stappen gemaakt kunnen worden om afspraken te kunnen maken met het kabinet.

"Laat duidelijk zijn: een groot deel van mijn achterban is het met veel van de plannen van dit kabinet niet eens", zo zei hij. "Maar de basis is gecreeerd om serieus te kunnen praten."

Al eerder zei hij in een interview met NU.nl te verwachten geen afspraken te kunnen maken over de WW.

Ook Jaap Smit (CNV) waarschuwde dat hij positief gestemd is "maar het gaat uiteindelijk wel om het resultaat. We moeten deze verantwoordelijkheid nu wel oppakken."

Maart

Het kabinet praat de komende maanden verder met de sociale partners. Voor maart moet meer duidelijk zijn over de verschillende maatregelen om de arbeidsmarkt en woningmarkt er weer bovenop te helpen. Ook wordt gesproken over afspraken op de lange termijn, zoals de arbeidsvoorwaarden en pensioenen. "Veel tijd is ons niet gegeven", aldus de MHP.  

Asscher benadrukte tijdens dit overleg de komende maanden niet met eigen plannen van het kabinet naar buiten te zullen komen. "Bij iedereen die aan deze tafel zit leeft het besef dat we bereid zijn om met elkaar samen te werken. Niet omdat we het nou zo eens zijn, maar omdat het goed is voor Nederland."

"We zullen voortdurend met elkaar in gesprek blijven de komende tijd", aldus Hans Biesheuvel van MKB Nederland. 

VNO-NCW

Voorman Bernard Wientjes van VNO-NCW zei dat de twijfel of het kabinet wel ernst wilde maken met het overleg met de sociale partners wat hem betreft nu weg is. "We hebben ongelofelijk goed gepraat. Ik ben erg optimistisch over de voortgang van het gesprek."

Hij was blij met een toezegging die minister Stef Blok (Wonen) dinsdag in de Eerste Kamer deed om nog eens te kijken naar mogelijkheden om de regels rond de aflossingsvrije hypotheek te versoepelen. VNO-NCW lobbyt er al enige tijd voor dat het kabinet werk maakt van maatregelen om de woningmarkt er bovenop te helpen. 

Toezicht

FNV was vooral opgetogen over de concrete toezeggingen die door het kabinet zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat bedrijven zich houden aan de cao-afspraken. 

De vakbond waarschuwt er al enige tijd voor strengere toezichthouding. Veel bedrijven die voornamelijk flexwerkers in dienst hebben zouden zich niet aan cao-afspraken houden, waardoor werknemers bijvoorbeeld niet dezelfde rechten hebben als mensen met een vast contract en soms zelfs onder het sociaal minimum werken. 

Voorkomen

Volgens CNV-voorman Jaap Smit moet de komende maanden ook voorkomen worden "dat we ons alleen maar bezighouden met een negatieve duiding van de cijfers en ramingen. We moeten ons niet alleen richten op de 3 procentsnorm van Brussel."

Kabinet spreekt met sociale partners

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (L) praat met Bernard Wientjes (R) (VNO/NCW) en Ton Heerts (vakcentrale FNV) na de kennismaking tussen het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties. © ANP
Albert-Jan Maat (LTO), Hans Biesheuvel (MKB-Nederland), Bernard Wientjes (VNO/NCW), minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher en Ton Heerts (vakcentrale FNV) tijdens de persconferentie na de kennismaking tussen het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties. De ontmoeting met de sociale partners is het startpunt van de gezamenlijke aanpak van de sociale agenda. © ANP
Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher, en premier Mark Rutte voorafgaand aan de officiele kennismaking tussen het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties. De ontmoeting met de sociale partners is het startpunt van de gezamenlijke aanpak van de sociale agenda. © ANP
Premier Mark Rutte praat met journalisten voorafgaand aan de officiele kennismaking tussen het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties. De ontmoeting met de sociale partners is het startpunt van de gezamenlijke aanpak van de sociale agenda. © ANP
Bernard Wientjes (VNO/NCW) praat met journalisten voorafgaand aan de officiele kennismaking tussen het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties. De ontmoeting met de sociale partners is het startpunt van de gezamenlijke aanpak van de sociale agenda. © ANP
Bernard Wientjes (VNO/NCW) praat met minister van Economische Zaken Henk Kamp voorafgaand aan de officiele kennismaking tussen het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties. De ontmoeting met de sociale partners is het startpunt van de gezamenlijke aanpak van de sociale agenda. © ANP