DEN HAAG - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het voorstel van de Europese Commissie voor een vrouwenquotum in de top van bedrijven.

De Kamers trokken dinsdag een zogenoemde 'gele kaart', een waarschuwing aan het adres van eurocommissaris Viviane Reding.

Zij kreeg ook van lidstaten (waaronder Nederland) en andere eurocommissarissen (onder wie Neelie Kroes) al veel kritiek op haar oorspronkelijke voorstel om een quotum te verplichten. Inmiddels heeft ze dat plan afgezwakt en is er nu sprake van een streven.

De Kamer vindt dat Brussel zich niet met dit soort zaken moet bemoeien. Nationale parlementen kunnen tegen voorstellen van de Europese Commissie bezwaar aantekenen als ze denken dat een kwestie beter door de lidstaten zelf kan worden opgelost.

Als een derde van de Europese parlementen zo'n bezwaar heeft opgemaakt, moet de Commissie zich opnieuw over het voorstel buigen of het intrekken.