DEN HAAG - VVD en PvdA willen een bedrag van 25 miljoen beschikbaar stellen voor de inpassing van de aanleg van de Blankenburgtunnel.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de tunnel er naar jaren debat gaat komen. Hij moet de verkeersdruk rond Rotterdam verminderen.

Volgens PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, eerder tegenstander van de aanleg van de tunnel, is de Blankenburgtunnel 'de beste optie'.

Kuiken roept minister Schultz (Infrastructuur) op om tot een inpassingsvisie te komen in overleg met de regio en natuur en milieuorganisaties. Hierin moet ook compensatie voor recreatie, natuur en water worden meegenomen.

Een bedrag van 25 miljoen moet volgens Kuiken hiervoor redelijkerwijs genoeg zijn.

Geen voorstander

Ton Elias (VVD) liet weten geen voorstander te zijn voor het geld voor 'recreatieve inpassing', maar dat dit voor coalitiepartner PvdA een zwaarwegend punt is.

"Over verkeer en asfalt denken de beide partijen die dit kabinet vormen behoorlijk verschillend, ook daar hoef ik niet omheen te draaien", aldus de VVD'er.

Volgens Elias is het belangrijkste dat besloten is dat de tunnel er komt.

De minister liet weten de bijdrage ter beschikking te willen stellen, al vindt ze het bedrag van 25 miljoen wel wat hoog.