DEN HAAG - Om het tekort aan technisch personeel tegen te gaan, wil het kabinet al in gang gezette projecten uitbreiden die het onderwijs in de techniek beter laten aansluiten op de wensen van de bedrijven.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) gaf maandagavond aan dat hij de plannen, die hij een pact noemt, in april 2013 in de Kamer zal presenteren.

Goede dingen die nu al in de regio gebeuren, wil hij elders ook onder de aandacht brengen. En hij wil te weten komen waar bedrijven behoefte aan hebben.

''Er is een hoop goede wil en die gaan we uitwerken'', zo reageerde Kamp op het voorstel van de VVD om te gaan praten met stichting TechniekTalent, die ervoor wil zorgen dat er op 7000 onderwijsinstellingen capabele techniekcoaches komen.

De verwachting is dat het tekort aan goed opgeleide technici in 2016 zal zijn opgelopen tot meer dan 150.000.