DEN HAAG - Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) mist een regeldrukwaakhond die zijn tanden kan laten zien als de kabinetsbelofte in het gedrang dreigt te komen.

Actal, het adviesorgaan om de regeldruk te verminderen, zou wat betreft Verhoeven een wettelijke status moeten krijgen en niet alleen landelijk maar ook lokaal moeten kunnen adviseren.

''We willen een wettelijke regeldrukwaakhond die de belofte van het kabinet om de lasten te verlichten, kan bewaken, ook lokaal. En die er voor zorgt dat ondernemers en mkb'ers als motor van de economie dus echt de beloofde ruimte krijgen om te groeien in plaats van vast te lopen in een woud van regels dat er op papier niet meer is, maar in de praktijk wel.''

Aankondiging

Verhoeven slaat aan op de aankondiging van het kabinet om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven de komende jaren met 2,5 miljard euro te verlichten. De D66'er is blij met die aankondiging, maar is wel benieuwd hoe gecontroleerd gaat worden of het doel is bereikt. Ook al omdat het vorige kabinet bepaalde dat Actal alleen nog naar landelijke regels moet kijken.

Verhoeven: ''Het mkb heeft baat bij lastenverlichting. Zaken als parkeer-, milieu- en brandvergunningen brengen de meeste rompslomp met zich mee en die zaken liggen juist op het gebied van de gemeente. Dus als je lastenverlichting wil, moet je het daar zoeken.''