DEN HAAG - De VVD vindt dat goede doelen te veel zijn gaan concurreren met het bedrijfsleven waardoor ontwikkelingsgeld niet goed wordt besteed. "Schoenmaker blijf bij je leest."

Dat zegt VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé in een interview met NU.nl, voorafgaand aan het debat over de begroting van ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer.

De Caluwé constateert dat Nederlandse ontwikkelingsorganisaties meer bedrijfsactiviteiten zijn gaan ontplooien, omdat de Nederlandse overheid daar meer geld in investeert.

Kernactiviteiten

"Dat is niet de bedoeling", aldus de Caluwé. "Die organisaties moeten geen bedrijfje spelen, maar doen waar ze goed in zijn."

Als voorbeeld noemt De Caluwé goede doelen die boeren in ontwikkelingslanden subsidiëren, terwijl ook bedrijven bereid zijn leningen te verstrekken.

"Dan kiezen de boeren uiteraard voor de subsidie en vervolgens huren die organisaties weer het bedrijfsleven in om dat subsidietraject uit te voeren, omdat ze daar zelf de kennis en kunde niet voor hebben. Zo gaat er geld verloren en bovendien is er sprake van oneerlijke concurrentie."

De VVD wil dat ontwikkelingsorganisaties daarom voortaan alleen geld ontvangen voor hun kernactiviteiten, en niet beloond worden voor bedrijfsactiviteiten. De Caluwé: "Dan gaat het dus alleen om de projecten waar je hen specifiek voor nodig hebt."

Eigen inkomsten

Verder vindt De Caluwé dat ontwikkelingsorganisaties zoveel mogelijk eigen inkomsten moeten werven, bijvoorbeeld via donateurs. Volgens haar kunnen mensen inmiddels weer "met een gerust hart" doneren, omdat veel organisaties een stuk opener zijn geworden over hun financiën.

"In algemene zin denk ik dat er goed met het geld wordt omgegaan, juist ook omdat er verantwoording over moet worden afgelegd", aldus de VVD'er.

Bezuinigingen

De Caluwé gaat in het interview ook nader in op de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking.

Op de vraag of er op die begroting weer als eerste bezuinigd moet worden, mocht dat nodig zijn, zegt ze: "Weet ik niet. Daar wil ik niet op vooruitlopen."

Lees het hele interview

Onbegrijpelijk

In een reactie stelt ontwikkelingsorganisatie Cordaid maandag namens een woordvoerder "de scheidslijn" die De Caluwé trekt tussen bedrijfsleven en ontwikkelingsorganisaties "onbegrijpelijk" te vinden.

"Beide sectoren werken juist steeds meer samen en verzinnen samen slimme oplossingen. Het standpunt van De Caluwé gaat voorbij aan de complexe realiteit van de landen waarin we werken en aan de toegevoegde waarde die goede doelen en bedrijfsleven elkaar juist te bieden hebben", aldus Sjef van der Lans.

Hij kan zich ook niet vinden in het voorbeeld van de subsidies aan boeren: "Onzin. Het zijn de ontwikkelingsorganisaties die al sinds de vorige eeuw via microkrediet leningen verstrekken aan boeren, niet het bedrijfsleven."

Van der Lans besluit: "Maar we zien het wel als compliment dat een VVD-politica namens het bedrijfsleven beducht is voor de concurrentiekracht van de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties."