DEN HAAG - Minister Opstelten van Justitie zal voorlopig het zogenaamde 'ingezetenencriterium' voor coffeeshops, zoals vastgelegd in het regeerakkoord, niet handhaven in Amsterdam. 

Dat betekent dat ook mensen zonder Nederlands paspoort vooralsnog toegang houden tot de coffeeshops in de voor toeristen populaire hoofdstad.

Dat bevestigde de minister donderdag tijdens een debat over de wietpas, welke werd ingevoerd onder Rutte I, maar met het nieuwe regeerakkoord van tafel ging.

Volgens Opstelten geeft hij op deze manier invulling aan de eveneens in het regeerakkoord opgenomen criteria van 'lokaal maatwerk' en zonodige 'fasering' als het gaat om het handhaven van het ingezetenencriterium.

Niet ideologisch

Opstelten: "Ik zit hier niet ideologisch in, maar ik kijk naar het kader waarbinnen je problemen kunt oplossen. Lokale omstandigheden bepalen de manier waarop wordt gehandhaafd."

De minister stipte daarbij aan dat het beleid dat Amsterdam op het gebied van drugs voert, hem "aanspreekt". Hij roemde de Amsterdamse aanpak van de straathandel, georganiseerde misdaad en drugsrunners.

"Samen met de Amsterdamse burgermeester Eberhard van der Laan vind ik ook dat er teveel coffeeshops zijn", zei hij verder. "Dat daarvan een derde zal worden gesloten, is een goede eerste stap en die is niet makkelijk."

Tijd

Ook benoemde Opstelten het aangekondigde blowverbod op schoolpleinen, en de afstand van 250 meter die coffeeshops voortaan ten opzichte van een school in acht moeten nemen.

"We moeten Amsterdam de tijd gunnen dit soort stappen te zetten, en daarna spreken we weer verder. Ik vind Amsterdam een voorbeeld van goede samenwerking. Daar gaan we dus voorlopig niet ingrijpen."

Op vragen van Kamerleden wanneer en óf er een moment komt dat het ingezetenencriterium wel zal worden gehandhaafd, wilde de minister geen uitsluitsel geven.

Van der Laan

Begin november kondigde burgermeester Van der Laan al aan dat toeristen de 220 coffeeshops in de hoofdstad gewoon kunnen blijven bezoeken.

"Die anderhalf miljoen toeristen gaan anders niet zeggen: dan maar geen wiet. Die zwermen uit over de stad op zoek naar drugs. Meer straatroof, ruzies over nepdrugs, geen controle op de kwaliteit van de drugs - alles wat we hadden aan ellende komt weer terug", zo zei hij in de Volkskrant.