DEN HAAG - De plannen in het regeerakkoord met betrekking tot de arbeidsmarkt zullen worden aangepast.

Dat zegt PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer dinsdag in het debat over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Coalitiepartner VVD wil echter dat het regeerakkoord 'onverkort en met grote snelheid wordt uigevoerd'.

Hamer stelde dat het sociaal akkoord, waarvoor minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) zal in overleg gaan met de sociale partners, 'niet de letterlijke tekst van het regeerakkoord zal blijven'.

250 miljoen

Daar komt bij dat er 250 miljoen extra kan worden besteed. Deze kwam beschikbaar nadat de inkomensafhankelijke zorgpremie door coalitiepartijen VVD en PvdA uit het regeerakkoord werd geschrapt.

Als concessie moest de VVD accepteren dat 250 miljoen van infrastructuur werd verschoven naar sociale zaken. Onduidelijk is nog hoe deze 250 miljoen wordt besteed.

PvdA-leider Diederik Samsom opperde eerder om dit geld in te zetten om de WW-duur weer te verlengen. In het regeerakkoord is afgesproken de tijdsduur waarbij iemand recht heeft op WW te beperken.

Geen garanties

Kamerlid John Kerstens, tevens PvdA, wilde in antwoord op vragen van de oppositie geen garanties geven of het aantal plaatsen in de sociale werkplaatsen en het quotum voor arbeidsgehandicapten overeind blijven in het sociaal akkoord.

"Alleen de financiële kaders zijn in beton gegoten", aldus Kerstens.

De PvdA kon in het debat niet rekenen op veel steun van coalitiepartner VVD. Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen: Ik vind het wel heel belangrijk dat alle maatregelen die in het regeerakkoord staan, onverkort en met grote snelheid worden opgepakt en uitgevoerd."

En: "Er mag geen vertraging zijn door een praatcircus zodat er uiteindelijk helemaal niets gebeurt."

In een reactie aan NU.nl laat Van Nieuwenhuizen weten dat het uitvoeren van een regeerakkoord parallel loopt met het overleg met de sociale partners en dus samen kan gaan. 

Als vakbonden en werkgevers met het kabinet tot een akkoord komen kunnen de plannen uit het regeerakkoord alsnog worden gewijzigd.

Banengroei

Vanuit D66 stelde Kamerlid Steven van Weyenberg richting Van Nieuwenhuizen dat een sociaal akkoord alleen acceptabel is als dit leidt tot structurele banengroei.

Volgens Van Nieuwenhuizen is het 'hoogst onwaarschijnlijk' dat de VVD zal instemmen met een pakket dat slecht is voor de werkgelegenheid.

Van Weyenberg hield de VVD'er voor dat de nivellering banen kost. CDA-Kamerlid Pieter Heerma viel hem hierin bij.

Voorwaarden

Heerma vroeg PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer of zij het acceptabel vindt als uit het sociaal akkoord naar voren komt dat dit leidt tot lastenverzwaring of een verslechtering van de structurele werkgelegenheid.

Volgens Hamer is dit niet de inzet, maar wil ze geen voorwaarden voor het overleg opleggen. Ze wil de sociale partners en het kabinet niet voor de voeten lopen.

Van Weyenberg zei verder te vrezen voor een 'waterig compromis' met de sociale partners, aangezien de vakbonden zich eerder zeer kritisch hadden uitgelaten over de kabinetsplannen. Hij wil daarom een deadline instellen voor het overleg.

55-Plussers

Van Nieuwenhuizen zei verder dat de 250 miljoen euro die structureel kan worden ingezet voor de sociale agenda moet in het bijzonder worden ingezet voor de positie op de arbeidsmarkt van 55-plussers.

Eerder hadden de bewindspersonen op sociale zaken, Asscher en Jetta Klijnsma (PvdA), al aangekondigd met het geld de positie van 55-plussers net zo sterk te maken als 55-minners.

Hamer zei tijdens het debat dat wat haar betreft ook de arbeidsmarktpositie van jongeren niet moet worden vergeten.

Van Nieuwenhuizen erkende dat Nederland 'er met het VVD-programma beter had voor gestaan', maar stelde dat concessies naar de PvdA nodig waren om het regeerakkoord mogelijk te maken.