DEN HAAG - De oppositie wil meer informatie over de uitzending van twee Patriot-eenheden naar Turkije.

De oppositie wil een zogeheten artikel 100-brief, maar kreeg nul op het rekest van het kabinet.

Nederland stuurt met de Patriotbatterijen 360 militairen mee. De uitzending duurt maximaal een jaar. De raketten moeten Turkije beschermen tegen aanvallen uit Syrië.

Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) dient bij een uitzending van deze omvang maximale zorgvuldigheid en maximale informatievoorziening te worden betracht. Hij vindt de brief van 2,5 pagina's van de regering aan de Kamer over de missie veel te beperkt.

Volgens hem is het ook niet in overeenstemming met eerder gemaakte afspraken. CDA, SP, PVV, ChristenUnie en GroenLinks delen deze mening.

Grondwet

Het kabinet liet weten geen artikel 100-brief te willen sturen. Het besluit om de Patriots te sturen is niet genomen op basis van artikel 100 van de Grondwet en daarom hoeft de Kamer ook niet langs deze lijn te worden geïnformeerd, stelde het kabinet in een brief.

Artikel 100 verplicht de regering om het parlement van tevoren te informeren over het inzetten of ter beschikking stellen van de krijgsmacht voor handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde.

Vreemd

Met deze verklaring van het kabinet nam de oppositie echter geen genoegen en eiste opnieuw een artikel 100-brief. De regeringspartijen VVD en PvdA steunen het regeringsbeleid. Désirée Bonis (PvdA) noemde het vreemd dat de nadruk zo wordt gelegd op ''een vormkwestie''.

Volgens haar is er nog genoeg ruimte voor debat. Maar Pieter Omtzigt van het CDA meent dat het hier niet om een vormkwestie gaat, maar om de parlementaire controle.

De VVD en PvdA kwamen in 2009 nog met een motie waarin werd gesteld dat het wenselijk is om artikel 100 altijd toe te passen bij het inzetten van de krijgsmacht in het buitenland. Die motie werd aangenomen.