DEN HAAG - Minister Stef Blok (Wonen) wil nog steeds huurprijzen die meer marktconform zijn, maar gaat de voorgenomen grondslag daarvoor (4,5 procent van de WOZ-waarde) nog eens bekijken.

Landelijke invoering zou namelijk problemen voor sommige corporaties kunnen veroorzaken. Dat valt op te maken uit een brief aan de Tweede Kamer.

Verhuurders moeten mensen met hogere inkomens hogere huren kunnen laten betalen. Aan de ene kant worden dan mensen geprikkeld om elders te gaan wonen en sociale woningen over te laten aan minder bedeelden.

Maar met het geld van hogere huren kan ook de verhuurderheffing van 2 miljard euro uit het regeerakkoord worden betaald, hoopt Blok. Corporaties kunnen ook dat geld ook zien binnen te halen met een efficiënte bedrijfsvoering, lagere overheadkosten, lagere onderhouds- en beheerkosten en meer verkoop van huurwoningen.

Herzien

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch gaf eerder vandaag tegen NU.nl aan dat de PvdA wil dat de afspraken in het regeerakkoord over het bepalen van de maximale huurprijs worden herzien. Maandag kwam een CPB-notitie naar buiten die meer duidelijkheid zou moeten geven in de effecten van de huurplannen. De cijfers zorgen volgens Monasch echter voor te veel onzekerheid.

In het regeerakkoord is opgenomen dat huren voortaan moeten worden vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Het Centraal Planbureau en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) kwamen echter allebei met totaal andere berekeningen van de effecten hiervan.

Zo berekende het CPB dat 2,5 miljard aan extra huurinkomsten kan worden opgehaald, genoeg om de aangekondigde verhuurdersheffing van 2 miljard te kunnen betalen. Het CFV ging juist uit van 600 miljoen minder huurinkomsten.

Het verschil zit er vooral in dat het CPB uitgaat van groei en het CFV van daling van de WOZ-waarde.

Onzekerheid

"De grondslag is de koppeling aan de WOZ-waarde, die mag niet tot onzekerheid leiden. Die grondslag moet dus stabieler", aldus Monasch.

Hij stelt voor om opnieuw te kijken naar een hybride-model, waarbij het huidige puntenstelsel in stand blijft en waarbij een deel van de huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde. Hij wil dat minister Blok hier zo snel mogelijk naar gaat kijken. "De onzekerheid moet weg, dat moet topprioriteit worden."

D66-Kamerlid Kees Verhoeven zegt dat de CPB-notitie duidelijk maakt dat de plannen onuitvoerbaar zijn. "De minister moet de misrekening snel oplossen en met een plan komen om huurders en corporaties duidelijkheid en vertrouwen te geven. De bouwsector heeft het erg moeilijk, dus laat de minister vaart maken. En eveneens uitleggen hoe het gat in de begroting te dekken", aldus de D66'er.

Monasch denkt wel dat het mogelijk is om de twee miljard aan verhuurdersheffing binnen te halen. Hij wijst erop dat de PvdA dit ook in het verkiezingsprogramma had staan en werd goedgekeurd door het CPB.

SP

SP-Kamerlid Paulus Jansen verwacht niet dat de aanpassing van de plannen iets verandert. "Het fundamentele probleem zit in de verhuurdersheffing", aldus Jansen.

"Grosso modo maakt het niet uit of je de huren bepaalt via de WOZ of via het puntensysteem. Linksom of rechtsom wil het kabinet de twee miljard aan verhuurdersheffingen ophalen."

Volgens Jansen kan dit maar op twee manieren: een huurverhoging of het schrappen van investeringen door de corporaties. Dat zal leiden tot nog grotere problemen in de bouwsector, voorspelt hij.

Linda Voortman van GroenLinks reageerde : ''In het vorige debat wees ik de minister er al op dat het niet de vraag was of maar wanneer de woonparagraaf uit het regeerakkoord opengebroken zou worden. Dat moment is er dus nu.''

Zorgpremie

Het is niet de eerste keer dat plannen uit het pas onlangs vastgestelde regeerakkoord ter discussie worden gesteld. Eerder werden ook de inkomensafhankelijke zorgpremie en de eigen bijdrage in de ggz al uit het regeerakkoord geschrapt.