DEN HAAG - Het kabinet wil rechters de mogelijkheid geven om veroordeelde jongeren te dwingen onderwijs te volgen.

Dat blijkt uit het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht dat staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie zaterdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De plicht onderwijs te volgen wordt ondergebracht in de zogenoemde tbo-maatregel (terbeschikkingstelling aan het onderwijs) en kan als bijzondere voorwaarde worden opgelegd bij een jeugdstraf.

Sneller en effectiever

Met het wetsvoorstel wil Teeven sneller en effectiever kunnen ingrijpen in de ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen tussen de 15 en 23 jaar. Het wetsvoorstel biedt rechters flexibiliteit bij het opleggen van straffen en maatregelen rond de leeftijdsgrens van 18 jaar. Maatwerk wordt daardoor mogelijk.

Het adolescentenstrafrecht geeft de mogelijkheid om een jongvolwassene een straf uit het jeugdstrafrecht op te leggen. Bij ernstige misdrijven blijft het mogelijk om jongeren vanaf 16 jaar een straf of maatregel uit het volwassenenstrafrecht op te leggen. De maximale duur van de jeugddetentie wordt 2 jaar.

Taakstraf

Verder worden de mogelijkheden om een taakstraf aan jeugdigen op te leggen in het wetsvoorstel beperkt. Zo kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet meer met alleen een taakstraf worden bestraft.