DEN HAAG - De publieke omroep moet haar activiteiten op het internet terugschroeven om de media die het zonder subsidie moeten stellen de ruimte te geven zich online te ontwikkelen.

Dat stelt D66-Kamerlid Kees Verhoeven in aanloop van het debat maandag over de mediabegroting.

"We moeten zorgen dat de publieke omroep zich online beperkt tot de kerntaken en niet totale hegemonie nastreeft", zo meent hij.

Staatssecretaris Sander Dekker van Media presenteerde afgelopen week zijn visie op de media. Dekker wil dat omroepen voortaan worden gefinancierd op basis van kwaliteit, in plaats van op ledenaantallen.

Maar Verhoeven (D66) mist in die visie "één van de grote discussies" die momenteel spelen binnen het medialandschap: "Het ongelijke speelveld van de verschillende media op het internet."

"Momenteel wordt het nieuwe verdienmodel voor schrijvende media beperkt door de publieke omroep die websites betaalt uit overheidsgeld", aldus de D66'er. "Daarom vergt deze concurrentie spanning en een politiek oordeel van de staatssecretaris."

Schrijvende media

Verhoeven wijst erop dat weliswaar op de publieke omroepen wordt bezuinigd, maar dat ook "veel schrijvende media het moeilijk hebben" in de huidige markt.

"De publieke omroepen krijgen geld van de overheid dat ook wordt besteed aan internetplatforms en online activiteiten. Als dit onderdeel is van het multimediaal maken van hun kerntaak is dit goed, maar de publieke omroepen gaan verder en tuigen ook sites op die overlappen met NU.nl of Trouw.nl, terwijl deze het zonder subsidie moeten stellen."

Brits model

Hij ziet een oplossing in "het Britse model" waarbij wordt getoetst of online activiteiten de kerntaken van de publieke omroep ondersteunen en of er geen sprake is van oneigenlijke concurrentie.

Zo'n 'public value test' wil D66 ook in Nederland introduceren, en dan uitgevoerd door het Commissariaat van de Media.

Verhoeven: "Het geluid van de publieke omroep om meer samen te werken in plaats van te ruziën over online nieuwsmedia is terecht, maar dan moet de publieke omroep wel kritisch naar zijn eigen rol kijken."