AMSTERDAM - De SP wil dat de huidige WW-duur gehandhaafd wordt. 

Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt komt volgende week bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor 2013 met een voorstel om dat te betalen door een opslag op de WW-premie.

Ulenbelt heeft dat vrijdag gezegd.

In het regeerakkoord staat dat de maximale duur van een WW-uitkering in 2014 teruggaat van 38 naar 24 maanden. Het tweede jaar zal de uitkering nog maar 70 procent van het minimumloon bedragen in plaats van 70 procent van het laatstverdiende loon.

Kosten

Volgens Ulenbelt bedragen de kosten van het handhaven van de huidige WW-duur circa 400 miljoen euro.

Om dat geld bijeen te brengen wil de SP het liefst weer een werknemerspremie invoeren voor de WW. Nu komt de WW-premie volledig voor rekening van de werkgever.

VUT

Ulenbelt komt ook met een voorstel om de VUT weer in te voeren. Oudere werknemers moeten vervroegd kunnen uittreden om plaats te maken voor jongeren (onder de 50).

SP-Kamerlid Sadet Karabulut kondigde dit plan al eerder aan, maar Ulenbelt komt nu ook met een financiering. De 'VUT 2.0', zoals hij het noemt, zou betaald moeten worden door een tijdelijke opslag op de winstbelasting voor bedrijven. De oude VUT, die in 2006 werd afgeschaft, werd gefinancierd uit premies.

De kans dat de VUT daadwerkelijk weer wordt ingevoerd, is overigens nihil. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft het idee al afgeschoten.

Armoede

Ulenbelt wil ook dat er volgend jaar al extra geld op tafel komt om de armoede te bestrijden. In de plannen van het kabinet is pas vanaf 2014 een extra bedrag hiervoor gereserveerd.

Wat Ulenbelt betreft, wordt er volgend jaar 50 tot 100 miljoen euro gehaald uit een potje 'onvoorzien' van Sociale Zaken. ''De armoede stijgt flink. Dat lijkt me behoorlijk onvoorzien.''