DEN HAAG - Bij scholen die zeer zwak presteren, wil staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs binnen een jaar kunnen ingrijpen.

''Het is onacceptabel dat kinderen jaar in jaar uit slecht onderwijs krijgen'', zei Dekker donderdagavond laat tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Dekker stuurt binnenkort een wet naar de Kamer die hem meer mogelijkheden biedt om in te grijpen. In het ergste geval wil hij lagere of middelbare scholen kunnen sluiten.

''Ik wil steviger en sneller op kunnen treden'', stelde hij. Scholen die de kwaliteit wel op orde hebben, hoeven zich minder vaak te verantwoorden.

De staatssecretaris zei dat scholen niet van de een op de andere dag zeer zwak worden. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolleiding om een zwakke school niet te laten afglijden naar zeer zwak, vindt Dekker. Hij denkt dat van de nieuwe wet ook een preventieve werking uit zal gaan.

Onvoldoende

In juni waren er 26 zeer zwakke basisscholen in Nederland. Drie jaar eerder waren dat er nog 108. In het voortgezet onderwijs was in schooljaar 2009/2010 een op de tien scholen zwak.

29 middelbare scholen (1,1 procent) waren toen zeer zwak. Scholen worden als zwak of zeer zwak bestempeld als de prestaties van de leerlingen en het onderwijsproces onvoldoende zijn.

Ook zet Dekker 20 extra onderwijsinspecteurs in die zich moeten gaan richten op de financiën van scholen. Zij moeten niet alleen kijken of de scholen het financieel goed hebben gedaan, maar ook of zij goed zijn voorbereid op de toekomst.

Lesuren

Ook maakte Dekker donderdavond duidelijk dat de verplichting voor middelbare scholen om jaarlijks 1040 uur les te geven, door hem niet direct van tafel wordt gehaald.

Dekker stelde wel te gaan kijken hoe de regels gemoderniseerd kunnen worden, zoals ook in het regeerakkoord staat. Om te bepalen hoe dat precies moet gebeuren, wil hij eerst in gesprek met scholen en ouders.

D66 had Dekker opgeroepen de urennorm op de schop te nemen, omdat er dan meer ruimte zou komen voor maatwerk, bijvoorbeeld voor bijles. Ook zijn veel docenten en scholen tegen de urennorm.

De wet, die regelt dat scholen 1040 lesuren in de eerste twee lesjaren moeten aanbieden, is nog maar net door de Tweede Kamer.

Oppositie

Oppositiepartijen als D66 en SP zien in de belofte van de coalitie om de regels te moderniseren een kans om de urennorm naar beneden te brengen. D66-Kamerlid Paul van Meenen noemde eerder een norm van 800 uur als voorbeeld.

De huidige wet Onderwijstijd werd opgesteld nadat het ministerie werd overspoeld met klachten van leerlingen en ouders die minder les kregen dan de wet voorschreef.

Ook verzetten veel scholieren zich tegen zogenoemde ophokuren: uren die wel meetellen, maar waarin geen les wordt gegeven.

PVV

De bedoeling van het ministerie was om de norm op 1000 uur te stellen, maar om in de Tweede Kamer een meerderheid te krijgen werd tegemoet gekomen aan de eis van de PVV om de norm op 1040 te stellen. Daarop gingen leraren massaal de straat op.

Overigens is een deel van de 1040 uren volgens de huidige regels al te besteden aan maatwerk, zoals bijles.