DEN HAAG - Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vindt dat leenangst voor het sociaal leenstelsel voor studenten wordt aangepraat.

Ze zei dat donderdagavond tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. In het regeerakkoord is opgenomen dat de basisbeurs voor studenten wordt vervangen door een leenstelsel.

"We creëren leenangst met elkaar in het publieke debat", aldus de minister. "Als we steeds zeggen dat het zo verschrikkelijk is om te lenen gaan we mensen bang maken om te studeren."

De opmerkingen van Bussemaker kwamen haar op kritiek te staan van het CDA. Kamerlid Michel Rog: "De gemiddelde studieschuld is zonder leenstelsel al 14.000 euro. Voor lage inkomens ligt dit gemiddelde nog eens anderhalf keer hoger. Hoe kan de minister verdedigen dat we blij moeten zijn met het sociaal leenstelsel?"

Volgens Rog zal de maatregel ervoor zorgen dat schulden zullen toenemen en dat het onderwijs minder toegankelijk wordt.

Ongelijkheid

SP'er Jasper van Dijk hield de minister voor dat het leenstelsel voor hoge inkomens geen factor van belang is, omdat die toch geld genoeg hebben. "U creëert ongelijkheid", aldus de SP'er.

Volgens Bussemaker is uit ervaringen in het buitenland gebleken dat de invoering van een sociaal leenstelsel geen gevolgen heeft voor de instroom in het hoger onderwijs. Ook blijft voor modale inkomens de aanvullende beurs beschikbaar.

De minister zegde toe rekening zullen te houden met de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en dit ook te gaan monitoren na invoering van het leenstelsel.

Volgens haar is het van belang om te zorgen voor duidelijke voorlichting. Ze benadrukte dat er tegen lage rente geleend kan worden en dat naar draagkracht mag worden afgelost.

Levensonderhoud

Bussemaker wilde tijdens het debat het beeld bijstellen dat studenten straks hun hele studie moeten bekostigen. "De overheid draagt straks nog steeds 6000 euro per jaar per student bij. We vragen alleen van de studenten een eigen bijdrage in hun levensonderhoud", aldus de minister.

Ook vindt ze dat er bij studenten 'een tandje bij mag' als het gaat om het studietempo. "Ook stimuleert het leenstelsel om na te denken over de studiekeuze."

Bussemaker gaf aan in januari met een brief te komen met de hoofdlijnen van het leenstelsel. Dit gaat om een uitwerking van de algemene plannen zoals verwoord in het regeerakkoord. Medio 2013 komt er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.