DEN HAAG - De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat premier Mark Rutte had moeten weten dat er meer op tafel lag over het declaratiegedrag van de donderdag opgestapte PvdA-staatssecretaris Co Verdaas (Economische Zaken).

Dat bleek donderdag tijdens een debat over het opstappen van Verdaas.

Rutte zei in een verklaring voorafgaand aan het debat dat slechts bekend was dat er in de Gelderse Provinciale Staten een debat had gespeeld over het gebruik van de dienstauto door toenmalig gedeputeerde Verdaas.

De oppositie in de Kamer hield hem echter donderdag voor dat er al veel meer bekend was.

Volgens Rutte heeft hij hem in zijn rol als formateur er wel naar gevraagd, maar werd de zaak door Verdaas afgedaan als iets dat was afgerond in de provincie Gelderland. 

Nieuwe feiten

De premier sprak over twee nieuwe feiten die de afgelopen weken voor discussie zorgden, namelijk de rechtmatigheid van declaraties met de privé-auto door Verdaas en zijn daadwerkelijke woonplaats.

D66-leider Alexander Pechtold stelde dat wel degelijk bekend was hoe het zat met de declaraties van Verdaas, aangezien dit in de Provinciale Staten uitvoerig is besproken.

Pechtold hield de premier en PvdA-leider Diederik Samsom voor dat de provincie wel degelijk het hele declaratiedossier naar de formateur had gestuurd. Dit werd door Rutte echter stellig ontkend.

Doorvragen

De premier zei over de zaak te hebben doorgevraagd in zijn gesprek als formateur, maar kan hij niet doorvragen over feiten waar hij niet van op de hoogte is. Hij vindt het ook niet zijn taak als formateur om uit te zoeken of Verdaas zich aan de provinciale regels heeft gehouden.

Rutte vindt dat het aan de kandidaat is om tijdens het gesprek met de formateur alle relevante feiten op tafel te leggen.

Aftreden

Samsom zei in het debat dat er de afgelopen anderhalve week door hem en Rutte met Verdaas is gesproken, maar besloot de staatssecretaris uiteindelijk zelf om af te treden.

Samsom vindt het niet aan hem om te bepalen of het Openbaar Ministerie onderzoek moet doen naar mogelijk valsheid in geschrifte door Verdaas.

Volgens hem heeft Verdaas al 'de zwaarst mogelijke consequentie' getrokken door af te treden. Rutte wilde niet zeggen of hij het opstappen van Verdaas terecht vond. "Dat is tegen de normen en waarden waar ik voor sta", aldus Rutte.

Samsom zei zich verantwoordelijk te voelen voor het aanstellen van Verdaas. Hij hoopt dat na het debat 'Verdaas verder kan en het kabinet verder kan'.

Eervol

PVV-leider Geert Wilders trok fel van leer tegen VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra over de verklaring dat Verdaas 'op de meest eervolle wijze' ontslag is verleend.

Volgens Wilders past dit niet bij een 'fraudeur' als Verdaas en zeker niet aangezien de VVD een partij van 'law en order' is. Hij liet weten dat PVV-Statenlid in Gelderland Marjolein Faber aangifte zal doen tegen Verdaas.

Declaraties

Als Gelders gedeputeerde voor ruimtelijke ordening declareerde Verdaas ritjes van Nijmegen, waar hij formeel woonde, naar de provinciehoofdstad Arnhem. Zijn werkelijke woonplaats was echter Zwolle.

Zo ontstond de situatie dat hij ritten declareerde die hij niet reed. De afstand die hij daadwerkelijk aflegde, van Zwolle naar Arnhem, mocht hij wettelijk niet declareren, gedeputeerden zijn namelijk verplicht om te wonen in de provincie die zij besturen. Zwolle ligt in Overijssel.

Discussie

Volgens Verdaas is er discussie mogelijk over zijn declaraties als Gelders gedeputeerde van zijn huis naar Arnhem, waarnaar onderzoek gaande is.

''Ik heb besloten het ter discussie staande bedrag terug te betalen aan de provincie'', zei Verdaas eerder donderdag in een verklaring.

Hij treedt terug omdat hij vindt dat hij als bewindsman een voorbeeldfunctie heeft en zijn integriteit boven elke twijfel verheven moet zijn.