AMSTERDAM - Woningcorporatie Ymere zal de komende jaren als gevolg van de kabinetsplannen flink minder sociale huurwoningen overhouden, in het voordeel van de veel duurdere vrije sector huurwoningen.

Dit heeft de corporatie berekend naar aanleiding van de nieuwe kabinetsplannen en het verscherpte toezicht van het Centraal Fonds, zo laat bestuursvoorzitter Roel Steenbeek donderdag weten aan NU.nl.

Nu is de verhouding van sociale huurwoningen en vrije sector woningen nog 95 procent en 5 procent.

Deze verhouding wordt de komende tien jaar volgens een eerste raming als gevolg van bezuinigingen 80 en 20 procent. In totaal verwacht de corporatie een miljard euro extra te moeten bezuinigen. 

Omvallen

"Wij verwachten dat dit voor alle woningcorporaties zal gelden. De sector heeft geen keuze. Anders vallen we om", aldus Steenbeek.  Ook zullen de huren van de bestaande woningen omhoog gaan van bijvoorbeeld 450 naar 600 euro voor nieuwe huurders.

"We moeten wel duurdere huren gaan vragen, daar worden we door Den Haag door gedwongen."

Ymere vreest de terugloop van de investeringen, de betaalbaarheid van de huren en nieuwe segregatie in steden. Zo zal de woningcorporatie om financieel gezond te blijven 2500 tot 3000 woningen niet meer kunnen bouwen.

Onzalig

"Het is een onzalig regeerakkoord, dat leidt tot enorme lasten voor huurders", zo stelt Steenbeek. "Ze betalen in feite de rekening voor de verhuurdersheffing.”

Ymere is met ruim 77.000 woningen de op één na grootste woningbouwcorporatie van Nederland en werd deze week onder verscherpt toezicht geplaatst van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

Een vreemd en schadelijk besluit, zo reageerde de woningcorporatie. Reden is een daling van de huizenprijzen op de woningmarkt, waardoor de leningportefeuille in de ogen van het Centraal Fonds een groter risico begint te worden. "Het is een term die verkeerd uitgelegd blijkt te worden", zo stelt Steenbeek.

Volgens Ymere zijn de berekeningen gebaseerd op de ambities van 2011, terwijl de corporatie de investeringen inmiddels als gevolg van politieke ontwikkelingen al terugbracht van 330 naar 275 miljoen euro per jaar . 

Redding

Ymere laat aan NU.nl weten ermee rekening te houden dat de terugval in investeringen wel eens op zou kunnen lopen tot 1 miljard euro, als de plannen rondom de verhuurdersheffing doorgang vinden. Dit gaat bijvoorbeeld ten koste van nieuwbouw en renovaties aan bestaande woningen.

Ook vreest de corporatie dat verschillende zwakke corporaties er na de kabinetsplannen zo slecht voor komen te staan, dat andere corporaties via het Centraal Fonds moeten bijdragen aan de redding ervan, zoals nu ook bij Vestia gebeurt.

"Dan ontstaat er nog een extra druk en is het einde van de schatkist wel erg snel in zicht."

Verhuurdersheffing

In het regeerakkoord is een verhuurdersheffing van 2 miljard per 2014 vastgelegd. Afgelopen weken kwamen diverse instanties met dramatische cijfers over de invoering ervan. 

Zo becijferde het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) dat 110 van de 388 woningcorporaties in de financiële problemen komen. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) krijgen de corporaties te maken met een verlies van 1 miljard euro.

Volgens Steenbeek heeft minister Stef Blok (Wonen) zich tot nu toe verbonden aan het regeerakkoord, maar zou hij daar snel vanaf moeten stappen. "We hopen dat hij het gaat aanpassen. De Nederlandse woningmarkt en economie is hier niet bij geholpen."