DEN HAAG - Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) bekijkt of de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg in 2014 alsnog kan verdwijnen. 

Schippers geeft woensdag aan dat ze gaat kijken naar alternatieven waarmee de sector zelf de benodigde 30 miljoen euro bijeen denkt te krijgen.

''Ik ben bereid om met de sector te kijken of deze handreiking voldoende robuust is en de eigen bijdrage kan vervangen'', aldus de minister in haar schriftelijke beantwoording op vragen die dinsdag werden gesteld tijdens de behandeling van de VWS-begroting.

De PvdA gaf toen aan de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg zeer ongewenst te vinden.

De vrees bestaat dat een eigen bijdrage mensen met psychische problemen ervan weerhoudt hulp te zoeken. Ook vragen partijen zich af waarom bij geestelijke problemen een eigen bijdrage zou moeten worden betaald voor hulp en bij lichamelijke klachten niet.